EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI 2011 ROKU


9-15.10.2011 Nasutów, Warszawa Wartości w pracy i działalności związkowej Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw

Fundacja Nowy Staw jest partnerem międzynarodowego cyklu szkoleń dla młodych liderów związków zawodowych z Polski, Hiszpanii, Portugalii i Włoch. Kurs organizowany przez Fundację Nowy Staw odbędzie się w dniach 9-15 października. Jego tematem będzie etyka pracy i działalności związkowej.

Konflikty wartości, aksjologia pracy, liberalizm i kapitalizm wobec pracy, prawa człowieka a prawa socjalne, państwo minimalne a państwo opiekuńcze, specyfika negocjacji prowadzonych przez związki zawodowe, skuteczność a etyka w negocjacjach, aksjologia Unii Europejskiej w kontekście problematyki praw pracowniczych – te zagadnienia poruszane będą na szkoleniu.

Udział w nim wezmą młodzi przedstawiciele NSZZ „Solidarność”, a także młodzi związkowcy z krajów południowej Europy: Hiszpanii, Portugalii, Włoch.

Naszym gościom z zagranicy chcemy też przybliżyć historyczną rolę związku zawodowego w obaleniu komunizmu w Polsce, dlatego podczas szkolenia odbędzie się spotkanie z panem Józefem Mozolewski, członkiem Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”.

Uczestnicy szkolenia zwiedzą też Lublin i Warszawę, a także odwiedzą Sejm.Projekt jest organizowany we współpracy z
Europejskim Centrum ds. Pracobiorców (EZA),
a współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej.