EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI 2011 ROKU


21-22.09.2011 Nasutów Seminarium szkoleniowe „Przedsiębiorczość młodzieży” Informacja europejska

Ponad 50 nauczycieli i uczniów ostatnich klas szkół średnich z 19 szkół Lubelszczyzny przeszkoliliśmy w ramach projektu „Przedsiębiorczość młodzieży”. Szkolenie spotkało się z ogromnym zainteresowaniem szkół.

Celem szkolenia było wsparcie aktywnych postaw młodzieży w kształtowaniu i planowaniu swojej przyszłości zawodowej, zwiększenie przedsiębiorczości wśród młodzieży, rozwijanie umiejętności adaptacji młodzieży do zmieniających się warunków rynku pracy, wypracowanie umiejętności autoprezentacji oraz skutecznego poszukiwania i ubiegania się o pracę, a także pokazywanie możliwych źródeł wiedzy i sposobów ich wykorzystania w celu przygotowania do funkcjonowania na otwartym rynku pracy.


powiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszenie
powiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszenie
powiekszeniepowiekszeniepowiekszenie
powiekszenie
powiekszenie

PRAWIDŁOWE POWIĘKSZENIE ZDJĘĆ NASTĘPUJE PO CAŁKOWITYM ZAŁADOWANIU STRONY

Warsztaty prowadzone były równolegle w dwóch grupach: uczniów i nauczycieli.

Szkolenie dla nauczycieli obejmowało m.in. następującą tematykę:

 • Czym jest przedsiębiorczość i jak można jej uczyć innych?
 • Indywidualne podejście do uczenia innych – metody i techniki
 • Jakie cechy należy wzmacniać w młodych ludziach, aby byli przedsiębiorczy?
 • Profesjonalna autoprezentacja i komunikacja jako filary działania przedsiębiorcy – Jak rozwijać komunikację i profesjonalną autoprezentację – propozycje ćwiczeń i metod
 • Niekonwencjonalne techniki i ćwiczenia aktywizujące, energetyzujące, wzmacniające integrację, współpracę podczas zajęć z przedsiębiorczości
 • Wykorzystanie nowoczesnej techniki multimedialnej

Szkolenie dla uczniów obejmowało następującą tematykę:

 • Identyfikacja mocnych stron, umiejętności i predyspozycji zawodowych
 • Planowanie ścieżki rozwoju zawodowego
 • Warsztat autoprezentacji
 • Warsztat kreatywności
 • Przedsiębiorczość a rynek pracy