EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI 2011 ROKU


16.09.2011/Lublin Zakończyliśmy projekt „Wolontariat przez granice” Europejskie Centrum Współpracy Młodzieży

W dniach 4 – 14 września Europejski Dom Spotkań w Nasutowie gościł młodzież polonijną ze wschodu, przebywającą w Polsce na projekcie „Wolontariat przez granice”. W spotkaniu wzięło udział 36 przedstawicieli polskich szkół, stowarzyszeń oraz instytucji z Ukrainy, Białorusi, Litwy, Gruzji, Mołdowy oraz Rosji. To już trzecie tego typu spotkanie realizowane przez Europejski Dom Spotkań – Fundację Nowy Staw.

powiekszenie

Projekt rozpoczął się 4 września 2011 od przyjazdów uczestników. Wieczorem odbyła się sesja integracyjna oraz prezentacja celów spotkania, programu oraz organizatorów.

W dniu 5 września uczestnicy projektu wzięli udział w dwóch bardzo interesujących spotkaniach. Pierwsze z nich (rozpoczęło się o godzinie 10:00 w Sali Obrad Rady Miasta Lublina) to spotkanie z dr Krzysztofem Żukiem – Prezydentem Miasta Lublina. Spotkanie dotyczyło współpracy miasta z państwami wschodnimi oraz miastami partnerskimi. W spotkaniu wzięły także udział Pani Monika Lipińska – Zastępca Prezydenta Lublina, która odpowiadała na pytania dotyczące polityki społecznej miasta oraz wolontariatu, jak również Pani Joanna Szeląg – Kierownik Referatu ds. Współpracy Międzynarodowej, która wspierała swoją wiedzą przy odpowiedziach na bardziej szczegółowe pytania z dziedziny współpracy z miastami partnerskimi.

Relacja ze spotkania na ITVL:
http://www.itvl.pl/news/wolontariat-przez-granice


powiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszenie

Drugie spotkanie rozpoczęło się o 11:30 i była to krótka konferencja połączona z wymianą dobrych praktyk na temat pracy wolontariackiej. Na spotkanie zaprosiliśmy przedstawicieli lubelskich organizacji pozarządowych, w składzie:

Fundacja Rozwoju Wolontariatu – Ewelina Kliza
Regionalne Centrum Wolontariatu – Anna Szczygieł
Fundacja Szczęśliwe Dzieciństwo – Anna Zając, Małgorzata Jaroszyk
Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw – Marta Jędrych


powiekszenie

Podczas spotkania zaproszeni goście zaprezentowali działalność swoich organizacji pod kątem współpracy z wolontariuszami, przedstawili jakie możliwości owe organizacje dają wolontariuszom. Następnie pałeczkę przejęli uczestnicy spotkania, którzy w kilku zdaniach opowiadali o swoim dorobku wolontariackim. Na zakończenie odbyła się mini dyskusja na temat: Czy wolontariusz powinien otrzymywać wynagrodzenie za swoją pracę?

Krótką relację ze spotkania można było obejrzeć w wieczornym wydaniu Panoramy Lubelskiej:
http://www.tvp.pl/lublin/informacyjne/panorama-lubelska/wideo/5-wrzesnia-2011-g2145/5211203 (00:14:18)


powiekszeniepowiekszenie
powiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszenie

O spotkaniu można także posłuchać w Radiu Lublin:
http://moje.radio.lublin.pl/wolontariat-przez-granice-w-nasutowie.html

6 września uczestnicy spotkania pojechali do Nowego Sącza, by tam wziąć udział w VI Forum Ekonomicznym Młodych Liderów. Więcej na temat Forum pod linkiem: www.forum-leaders.eu

Po zakończeniu Forum młodzież pojechała do Krakowa aby poznać nieco bliżej historię oraz zabytki dawnej stolicy Polski.


powiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszenie

11 września uczestnicy spotkania udali się w drogę powrotną do Lublina, zahaczając po drodze o Sandomierz.

W trzeciej części spotkania, uczestnicy spotkali się z młodzieżą uczęszczającą do IV Liceum Ogólnokształcącego im. S. Sempołowskiej w Lublinie. Dzięki przychylności dyrekcji szkoły oraz szkolnego psychologa, zorganizowaliśmy tam pracę warsztatową w trzech grupach:

  1. Wolontariat – wymiana doświadczeń z uczniami szkoły
  2. Tradycje w naszych państwach – dyskusja o różnych obyczajach
  3. Animacja językowa – nauka podstawowych zwrotów w językach państw uczestników w zabawny i humorystyczny sposób

Warsztaty odbywały się sekwencyjnie tak, aby każdy z uczestników mógł wziąć udział w pracach każdej z grup. Na zakończenie spotkania odbył się wielki mecz w piłkę siatkową POLSKA vs. POLONIA.

powiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszenie

Na zakończenie projektu uczestnicy zwiedzili Lublin.


Zadanie jest realizowane w ramach zlecania przez Kancelarię Senatu zadań
w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2011r.


SENAT RP

MEDIA O PROJEKCIE

1

1

1