EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI 2011 ROKU


14.09.2011/Lublin Zakończenie konkursu oraz wystawa prac pt. „Polska w Unii Europejskiej” RCIE w Lublinie

W ramach ścieżki edukacyjnej „Prezydencja Polski w Radzie Unii Europejskiej", został zrealizowany konkurs plastyczny skierowany do dzieci i młodzieży pt. „Polska w Unii Europejskiej". Organizatorami konkursu byli Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy w Lublinie, Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie i Regionalne Centrum Informacji Europejskiej w Lublinie.

Uczestnicy konkursu mieli za zadanie przedstawić swoje wyobrażenie na temat Polski w Unii Europejskiej. Mogli przygotować prace dowolną techniką na papierze w formacie A2. Warunkiem udziału w konkursie było posiadanie specjalnego biletu ze stemplami, potwierdzającego udział w wakacyjnym spotkaniu z euro w siedzibie NBP Oddziału Okręgowego w Lublinie oraz w wakacyjnym spotkaniu z Europą w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie. Takie spotkania były organizowane w okresie od 29 czerwca do 22 lipca br.

Uczestnicy konkursu mogli wygrać m.in. aparaty fotograficzne, odtwarzacze MP4 ufundowane przez Regionalne Centrum Informacji Europejskiej w Lublinie oraz Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie, a także monety kolekcjonerskie „Przewodnictwo Polski w Radzie UE", wyemitowane przez Narodowy Bank Polski. Ponadto wszyscy uczestnicy i ich opiekunowie artystyczni otrzymali dyplomy i nagrody książkowe.

powiekszenie
powiekszenie powiekszenie powiekszenie powiekszenie powiekszenie
powiekszenie powiekszenie

13 września w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie odbyło się uroczyste otwarcie wystawy nagrodzonych prac, połączone z wręczeniem nagród.

Laureatem konkursu w kategorii do lat 10 została Zofia Flis (8 lat, MDK „Pod Akacją" w Lublinie), natomiast w kategorii powyżej 10 lat Patrycja Umińska (lat 11, SP nr 14 w Lublinie im. T. Kościuszki).

Komisja konkursowa przyznała również  nagrody za drugie miejsce i wyróżnienia (pełna lista laureatów znajduje się poniżej).

Nagrody wręczyli dzieciom: wojewoda lubelski Genowefa Tokarska, dyrektor Narodowego Banku Polskiego Oddziału Okręgowego w Lublinie Ilona Skibińska-Fabrowska, wicekurator oświaty w Lublinie Anna Dudek-Janiszewska i dyrektor Regionalnego Centrum Informacji Europejskiej w Lublinie Andrzej Skórski.

Wystawa nagrodzonych i wyróżnionych prac będzie prezentowana od 13 do 30 września br. w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie (ul. Spokojna 4), a w październiku br. w siedzibie Narodowego Banku Polskiego Oddziału Okręgowego w Lublinie (ul. Chopina 6).

Komisja konkursowa zdecydowała o przyznaniu następujących nagród i wyróżnień:

Uczestnicy konkursu w wieku do lat 10:

I nagroda - Zofia Flis , 8 lat, Młodzieżowy Dom Kultury „Pod Akacją" w Lublinie
II nagroda - Paulina Tutka, lat 10, Dom Kultury „Ruta" w Lublinie
Wyróżnienie - Julia Pawłowska, lat 10, RSM Motor Klub Osiedlowy „Przyjaźń"
Wyróżnienie - Pola Cieplak, lat 8, Szkoła Podstawowa nr 14 im. T. Kościuszki w Lublinie
Wyróżnienie - Bartosz Cikowski, lat 8, RSM Motor Klub Osiedlowy „Przyjaźń"

Uczestnicy konkursu w wieku powyżej 10 lat:

I nagroda - Patrycja Umińska, lat 11, Szkoła Podstawowa nr 14 w Lublinie im. T. Kościuszki
II nagroda - Magdalena Umińska, lat 12, Szkoła Podstawowa nr 14 w Lublinie im. T. Kościuszki
Wyróżnienie - Mateusz Podgórski, lat 11, RSM Motor Klub Osiedlowy „Przyjaźń"


INFORMACJE W MEDIACH

http://moje.radio.lublin.pl/jak-dzieci-widza-miejsce-polski-w-unii-europejskiej.html

powiekszenie

http://www.kurierlubelski.pl/nauka/448533,dzieciaki-z-lublina-namalowaly-jak-polska-stoi-na-czele-unii,id,t.html

powiekszenie

http://www.uw.lublin.pl/aktualnosci/19787,.html

powiekszenie

http://www.tvp.pl/lublin/aktualnosci/kultura/polska-w-ue-wystawa-w-holu-lubelskiego-urzedu-wojewodzkiego/5257229

powiekszenie