EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI 2011 ROKU


01.09.2011/Lublin Nowa publikacja Instytutu Rynku Pracy Instytut Rynku Pracy

Publikacja nosi tytuł „Doradztwo zawodowe. Polska, Ukraina, Białoruś, Norwegia” i została wydana w ramach projektu „Transfer know-how z doradztwa zawodowego dla młodzieży” współfinansowanego ze środków Mechanizmu Norweskiego i EOG. Na publikację składają się dwa opracowania tematyczne: zeszyty metodyczne i dobre praktyki w zakresie doradztwa zawodowego. 

Publikacja szczegółowo omawia system doradztwa zawodowego, a także metody i narzędzia stosowane w doradztwie zawodowym w Polsce, Ukrainie, Białorusi i Norwegii, zawiera opracowania i gotowe przykłady przydatne w pracy doradcy zawodowego.
Dostępne są również przykłady dobrych praktyk (projekty, narzędzia) wykorzystywanych w doradztwie zawodowym dla młodzieży.

Publikacja jest dostępna bezpłatnie w biurze Instytutu Rynku Pracy. Liczba egzemplarzy ograniczona.

NASZE PUBLIKACJE ON-LINE


Międzynarodowy projekt z zakresu doradztwa zawodowego
TRANSFER KNOW_HOW
Z DORADZTWA ZAWODOWEGO DLA MŁODZIEŻY
Instytut Rynku Pracy


Dobre praktyki w zakresie doradztwa zawodowego
Polska, Ukraina, Białoruś, Norwegia
Doradztwo zawodowe w Polsce, Ukrainie, Białorusi i Norwegii
Zeszyt Metodyczny

http://www.professional-youth.eu/
Publikacje projektu

MULTIMEDIALNY
Przewodnik dla młodych po rynku pracy

W dziesięciu krótkich filmach przedstawiamy poradnik krok po kroku po rynku pracy dla młodego człowieka. Zachęcamy do obejrzenia i mamy nadzieję, że będą inspiracją do poszukiwania swojej drogi życia i realizacji marzeń zawodowych.

Filmy