EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI 2011 ROKU


26.08.2011/Rzeszów Spotkanie podsumowujące projekt „Pracujący absolwent” Instytut Rynku Pracy

W dniu 26.08.2011 r. w Sali Bankietowej w Hotelu Ambasadorskim w Rzeszowie odbyło się spotkanie podsumowujące projekt „Pracujący absolwent”.

Spotkanie podsumowujące projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego odbyło się w samym centrum Rzeszowa. Przebiegało w miłej atmosferze. Prezentację dotyczącą sytuacji ludzi młodych na podkarpackim rynku pracy przedstawił doradca zawodowy. Uczestnicy spotkania wymienili się wrażeniami po projekcie. Głos zabrali m.in. pracodawcy, którzy zorganizowali miejsca dla odbycia stażu przez uczestników projektu, uczestnicy projektu i rodzice uczestników projektu.