EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI 2011 ROKU


07.09.2011 Lublin Rusza kolejny projekt Instytutu Rynku Pracy: „N@uczyciel przyszłości” Instytut Rynku Pracy

Wraz z początkiem września Instytut Rynku Pracy rozpoczyna realizację kolejnego projektu w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Podczas projektu „N@uczyciel przyszłości” proponujemy szkolenia z nowych technologii i kształcenia na odległość dla nauczycieli kształcenia zawodowego w woj. łódzkim. Projekt realizowany będzie do 31.07.2012 r.

Nowoczesne technologie pozwalają na stworzenie szerokiej oferty skierowanej do ucznia, uwzględniającej jego indywidualne potrzeby edukacyjne. Na rynku są narzędzia umożliwiające uczniowi kontakt z nauczycielem na odległość w czasie rzeczywistym, tworzenie i sprawdzanie prac kontrolnych oraz monitorowanie aktywności uczniów.

Dzięki umiejętnościom zdobytym podczas szkoleń, możliwe będzie wprowadzanie kształcenia na odległość do tradycyjnego kształcenia, na czym skorzystają uczniowie.

W ramach projektu proponujemy dwa bloki szkoleniowe:
"Nowe technologie w kształceniu" (32h)
"Projektowanie i wdrażanie zdalnych form kształcenia" (84h)

Część zajęć realizowana będzie w formule e-learningu na platformie. Po zakończeniu szkoleń uczestnicy będą mieli możliwość konsultacji indywidualnych z ekspertami oraz udziału w seminarium dobrych praktyk.

Zapraszamy nauczycieli kształcenia zawodowego i instruktorów praktycznej nauki zawodu zainteresowanych wprowadzaniem e-learningu do codziennej pracy.

Kontakt: Katarzyna Kańczugowska
k.kanczugowska@irp-fundacja.pl
tel. 81 536 10 96