EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI 2011 ROKU


07.09.2011 Lublin Rusza kolejny projekt Instytutu Rynku Pracy: „N@uczyciel przyszłości” Instytut Rynku Pracy

Wraz z początkiem września Instytut Rynku Pracy rozpoczyna realizację kolejnego projektu w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Podczas projektu „N@uczyciel przyszłości” proponujemy szkolenia z nowych technologii i kształcenia na odległość dla nauczycieli kształcenia zawodowego w woj. łódzkim. Projekt realizowany będzie do 31.07.2012 r.

Nowoczesne technologie pozwalają na stworzenie szerokiej oferty skierowanej do ucznia, uwzględniającej jego indywidualne potrzeby edukacyjne. Na rynku są narzędzia umożliwiające uczniowi kontakt z nauczycielem na odległość w czasie rzeczywistym, tworzenie i sprawdzanie prac kontrolnych oraz monitorowanie aktywności uczniów.

Dzięki umiejętnościom zdobytym podczas szkoleń, możliwe będzie wprowadzanie kształcenia na odległość do tradycyjnego kształcenia, na czym skorzystają uczniowie.

W ramach projektu proponujemy dwa bloki szkoleniowe:
"Nowe technologie w kształceniu" (32h)
"Projektowanie i wdrażanie zdalnych form kształcenia" (84h)

Część zajęć realizowana będzie w formule e-learningu na platformie. Po zakończeniu szkoleń uczestnicy będą mieli możliwość konsultacji indywidualnych z ekspertami oraz udziału w seminarium dobrych praktyk.

Zapraszamy nauczycieli kształcenia zawodowego i instruktorów praktycznej nauki zawodu zainteresowanych wprowadzaniem e-learningu do codziennej pracy.

Kontakt: Katarzyna Kańczugowska
k.kanczugowska@irp-fundacja.pl
tel. 81 536 10 96PROJEKTY
FUNDACJI

NowyStaw

LUBELSCY
ZAWODOWCY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw


REWITALIZACJA

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

PEŁNOSPRAWNI
NA LUBELSKIM
RYNKU PRACY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

MŁODOŚĆ
MOJĄ SZANSĄ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

KIERUNEK
PRACA

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

CZAS
NA ZMIANY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

CZAS NA
AKTYWNOŚĆ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

MŁODOŚĆ
SZANSĄ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

AKTYWNI
OD DZIŚ
mazowieckie

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

BIZNES
NA START

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

AKTYWNI
OD DZIŚ
lubelskie

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

POSTAW NA
BIZNES

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ