EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI 2011 ROKU


30.08.2011|Radom „Nowe perspektywy” Instytut Runku Pracy

Trwa rekrutacja do projektu „Nowe perspektywy” realizowanego w ramach poddziałania 8.1.2 PO KL współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, obejmującego realizację szkoleń na 5 atrakcyjnych kierunkach. Projekt realizowany jest przez Europejski Dom Spotkań – Fundację Nowy Staw na terenie woj. mazowieckiego. Do projektu zapraszamy rolników i ich domowników posiadających ubezpieczenie w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Projekt „Nowe perspektywy” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet: VIII. Regionalne Kadry Gospodarki, Działanie: 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie: 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie, na podstawie umowy podpisanej z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych. Projekt realizowany jest na terenie woj. mazowieckiego (powiaty: radomski, przysuski, szydłowiecki, lipski, zwoleński, kozienicki, białobrzeski). Biuro projektu znajduje się w Radomiu.

Projekt skierowany jest do 80 osób dorosłych, w tym 40 kobiet i 40 mężczyzn, rolników i domowników zamieszkujących na obszarze gmin wiejskich i miejsko-wiejskich oraz miast do 25 tys. mieszkańców na terenie Subregionu Radomskiego. Projekt skierowany jest do osób, które wykonują działalność rolniczą i z własnej inicjatywy chcą zmienić kwalifikacje zawodowe i podjąć zatrudnienie w nowym zawodzie, w sferze poza rolnictwem.

Celem projektu jest zapewnienie wsparcia w procesie przekwalifikowania 80 osób (40 kobiet i 40 mężczyzn) odchodzących z rolnictwa z terenu Subregionu Radomskiego i adaptacja ich kwalifikacji zawodowych do wymogów lokalnego rynku pracy.

Udział we wszystkich zajęciach jest bezpłatny!
Warunkiem uczestnictwa jest spełnienie wymogów określonych w regulaminie realizacji projektu.

Zapewniamy wyżywienie podczas szkoleń i spotkań, materiały szkoleniowe, zwrot kosztów dojazdu na zajęcia.

Projekt realizowany jest w terminie od 01.06.2011 r. do 31.05.2012 r.

Zapraszamy do Biura projektu w Radomiu:
ul. Żeromskiego 94/112,
26-600 Radom,
tel. 48 370 35 03,
radom@eds-fundacja.pl
www.irp-fundacja.pl/np


PROJEKTY
FUNDACJI

NowyStaw

LUBELSCY
ZAWODOWCY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw


REWITALIZACJA

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

PEŁNOSPRAWNI
NA LUBELSKIM
RYNKU PRACY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

MŁODOŚĆ
MOJĄ SZANSĄ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

KIERUNEK
PRACA

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

CZAS
NA ZMIANY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

CZAS NA
AKTYWNOŚĆ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

MŁODOŚĆ
SZANSĄ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

AKTYWNI
OD DZIŚ
mazowieckie

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

BIZNES
NA START

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

AKTYWNI
OD DZIŚ
lubelskie

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

POSTAW NA
BIZNES

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ