EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI 2011 ROKU


06.09.2011| Lublin Nowy projekt Instytutu Rynku Pracy: "Czas na aktywność” Instytut Rynku Pracy

Z dniem 1 września 2011 r. rozpoczęliśmy realizację nowego projektu w województwie podlaskim: "Czas na aktywność." Biuro projektu mieści się w Białymstoku. Projekt realizowany jest w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu jest zwiększenie szans osób niepełnosprawnych na rynku pracy i w powrocie na rynek pracy.  

Do udziału w projekcie zapraszamy kobiety i mężczyzn mieszkających na terenie powiatu podlaskiego i nieposiadających zatrudnienia.

W ramach projektu uczestnicy otrzymają wsparcie w zakresie określenia swoich predyspozycji osobowościowych, zawodowych i planowania ścieżki kariery (wsparcie psychologiczne i indywidualne poradnictwo zawodowe), zdobędą umiejętności poruszania się po rynku pracy (grupowe poradnictwo zawodowe), podniosą swoje kwalifikacje (kursy komputerowe i zawodowe) oraz będą mieli możliwość praktycznego wykorzystania zdobytych umiejętności (5-miesięczny staż zawodowy).

Uczestnikom zapewniamy zwrot kosztów dojazdu, wyżywienie podczas zajęć, stypendium szkoleniowe i stażowe. Udział we wszystkich zajęciach jest bezpłatny.


PROJEKTY
FUNDACJI

NowyStaw

LUBELSCY
ZAWODOWCY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw


REWITALIZACJA

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

PEŁNOSPRAWNI
NA LUBELSKIM
RYNKU PRACY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

MŁODOŚĆ
MOJĄ SZANSĄ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

KIERUNEK
PRACA

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

CZAS
NA ZMIANY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

CZAS NA
AKTYWNOŚĆ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

MŁODOŚĆ
SZANSĄ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

AKTYWNI
OD DZIŚ
mazowieckie

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

BIZNES
NA START

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

AKTYWNI
OD DZIŚ
lubelskie

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

POSTAW NA
BIZNES

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ