EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI 2011 ROKU


06.09.2011| Lublin Nowy projekt Instytutu Rynku Pracy: "Czas na aktywność” Instytut Rynku Pracy

Z dniem 1 września 2011 r. rozpoczęliśmy realizację nowego projektu w województwie podlaskim: "Czas na aktywność." Biuro projektu mieści się w Białymstoku. Projekt realizowany jest w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu jest zwiększenie szans osób niepełnosprawnych na rynku pracy i w powrocie na rynek pracy.  

Do udziału w projekcie zapraszamy kobiety i mężczyzn mieszkających na terenie powiatu podlaskiego i nieposiadających zatrudnienia.

W ramach projektu uczestnicy otrzymają wsparcie w zakresie określenia swoich predyspozycji osobowościowych, zawodowych i planowania ścieżki kariery (wsparcie psychologiczne i indywidualne poradnictwo zawodowe), zdobędą umiejętności poruszania się po rynku pracy (grupowe poradnictwo zawodowe), podniosą swoje kwalifikacje (kursy komputerowe i zawodowe) oraz będą mieli możliwość praktycznego wykorzystania zdobytych umiejętności (5-miesięczny staż zawodowy).

Uczestnikom zapewniamy zwrot kosztów dojazdu, wyżywienie podczas zajęć, stypendium szkoleniowe i stażowe. Udział we wszystkich zajęciach jest bezpłatny.