EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI 2011 ROKU


06.09.2011| Lublin Międzynarodowe szkolenie nt. metod aktywizowania młodzieży w Nasutowie Europejskie Centrum Współpracy Młodzieży

Celem międzynarodowego szkolenia nt. metod aktywizowania młodzieży jest wymiana doświadczeń oraz zdobycie nowej wiedzy i poszerzenie posiadanych umiejętności pracowników młodzieżowych organizacji partnerskich z takich krajów jak Włochy, Estonia, Grecja, Portugalia, Łotwa, Rumunia, Litwa.

Podczas szkolenia osoby na co dzień pracujące z młodzieżą będą miały szansę omówienia kwestii braku aktywnego uczestnictwa młodych ludzi w ich społecznościach lokalnych oraz podzielenia się nowymi metodami z zakresu aktywizacji młodych oraz przyjrzenia się dobrym praktykom w różnych krajach w tej tematyce.
Szkolenie jest wynikiem współpracy organizacji partnerskich, które zauważyły w swoich krajach podobny problem braku zaangażowania młodych ludzi w swoim najbliższym otoczeniu.
Szkolenia potrwa sześć dni, podczas których szesnastu pracowników młodzieżowych weźmie udział w interaktywnych warsztatach prowadzonych przez doświadczonych trenerów z Łotwy.
Szkolenie będzie miało miejsce w dniach od 24 do 30 września w Domu Spotkań w Nasutowie.


Projekt jest współfinansowany ze środków
Programu „Młodzież w Działaniu” Unii Europejskiej.www.mlodziez.org.pl