EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI 2011 ROKU


06.09.2011| Lublin Youth 4 Youth – drugie spotkanie międzynarodowe w Nasutowie Europejskie Centrum Współpracy Młodzieży

W dniach 14 – 21 września w Nasutowie k/Lublina odbędzie się drugie spotkanie międzynarodowe jako kontynuacja poprzedniego spotkania młodych liderów z Polski oraz Włoch. Podobnie i tym razem tematem przewodnim spotkania będzie  edukacja rówieśnicza oraz aktywizacja młodych ludzi do działania w swoich społecznościach lokalnych.

Spotkanie jest realizowane się w ramach projektu zatytułowanego „Youth 4 Youth” i jak wskazuje sam tytuł został zainicjowany przez nieformalną grupę młodzieży „The Chosen Ones”. Grupa realizuje projekt po to, by pokazać swoim rówieśnikom istniejące możliwościach zaangażowania się w projekty i bycia aktywnym.
Podczas spotkania w Nasutowie grupa polska wraz z grupą włoską będą prowadzić wzajemnie dla siebie warsztaty między innymi nt. aktywnego uczestnictwa i koordynacji. Ponadto młodzi ludzie będą mieli możliwość wzięcia udziału w całodziennym warsztacie z psychologiem, mającym na celu określenie ich umiejętności bycia edukatorami wśród swoich rówieśników.


Projekt jest współfinansowany ze środków
Programu „Młodzież w Działaniu” Unii Europejskiej.www.mlodziez.org.pl