EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI 2011 ROKU


21-22.09.2011.| Miejscowość Nasutów Seminarium szkoleniowe „Przedsiębiorczość młodzieży” Informacja europejska

Punkt Informacyjny Europe Direct – Lublin zaprasza przedstawicieli szkół średnich z województwa lubelskiego do udziału w seminarium szkoleniowym „Przedsiębiorczość młodzieży”. Szkolenie przeznaczone jest dla nauczycieli i uczniów ostatnich klas szkół średnich.

Projekt został objęty honorowym patronatem Lubelskiego Kuratora Oświaty Pana Krzysztofa Babisza.

Celem szkolenia jest:

  • wsparcie aktywnych postaw młodzieży w kształtowaniu i planowaniu swojej przyszłości zawodowej w powiązaniu z możliwościami, jakie stwarza w tym zakresie członkostwo Polski w UE,
  • zwiększenie przedsiębiorczości wśród młodzieży, rozwijanie umiejętności adaptacji młodzieży do zmieniających się warunków rynku pracy,
  • pokazywanie możliwych źródeł wiedzy i sposobów ich wykorzystania w celu przygotowania do funkcjonowania na otwartym rynku pracy,
  • wypracowanie umiejętności autoprezentacji oraz skutecznego poszukiwania i ubiegania się o pracę także na poziomie rynku europejskiego,
  • wsparcie zaplecza informacyjnego w szkołach pomocnego w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej.

Z każdej szkoły zapraszamy jednego nauczyciela i dwóch uczniów.
Zajęcia prowadzone będą w oddzielnych grupach dla nauczycieli i uczniów.

Szkolenie odbędzie się w dniach 21-22 września 2011 roku w ośrodku konferencyjno-szkoleniowym (Europejski Dom Spotkań) w Nasutowie k/Lublina.

Udział w zajęciach jest bezpłatny.

Dojazd do Lublina na koszt własny.
Organizator zapewnia transport na trasie Lublin – Nasutów – Lublin oraz nocleg 21-22 września.

Uczestnikom szkolenia wydamy zaświadczenie uczestnictwa.

W dniu 21.09.2011 o godz. 9.00 zbiórka i wyjazd uczestników z Placu Zamkowego w Lublinie do ośrodka szkoleniowego w Nasutowie k/Lublina.
Powrót do Lublina 22.09.2011 ok. godz. 16.00.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać faksem: 081 5346192
lub e-mailem: europe-direct@europe-direct.lublin.pl
do
14 września do godz. 12.00.

Decydować będzie kolejność zgłoszeń.
Lista szkół zakwalifikowanych do udziału w szkoleniu opublikowana będzie 15 września
na stronie http://europe-direct.lublin.pl.
Ponadto uczestnicy powiadomieni zostaną pocztą e-mailową.

W przypadku pytań prosimy o kontakt:
Marta Jędrych tel: 081 5346191,
email: europe-direct@europe-direct.lublin.pl

DO POBRANIA :

Projekt jest wspierany przez Komisję Europejską.