EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI 2011 ROKU


29.08.2010 Lublin Spotkanie polonijne – „Wolontariat przez granice” już niebawem w Nasutowie! Europejskie Centrum Współpracy Młodzieży

Już za niespełna tydzień Europejski Dom Spotkań w Nasutowie będzie gościć młodzież polonijną ze wschodu. W dniach 4 – 14 września odbędzie się tu projekt „Wolontariat przez granice”.

Spotkanie młodzieży polonijnej „Wolontariat przez granice” będzie 11 dniowym spotkaniem młodzieżowych liderów polonijnych, reprezentujących polskie instytucje, organizacje pozarządowe i młodzieżowe oraz szkoły z Białorusi, Gruzji, Litwy, Ukrainy, Rosji oraz Mołdawii. Spotkanie ma charakter warsztatów wymiany dobrych praktyk oraz doświadczeń w zakresie pracy wolontariackiej oraz umiejętności liderskich, jak również będzie doskonałą okazją na kontakt z historią, jej konfrontację ze współczesnością ,a także  szansą na nawiązanie kontaktów z rówieśnikami z Polski i Europy.
Spotkanie będzie składać się z trzech części:

  1. Część lubelska (4-6 września) – w ramach tej części uczestnicy wezmą udział w dwóch spotkaniach: z Prezydentem Miasta Lublin – dr Krzysztofem Żukiem – 5 września o godzinie 10:00 w Sali obrad Rady Miasta Lublin.
    Odbędzie się także debata na temat wolontariatu, w której udział wezmą przedstawiciele takich organizacji jak: Fundacja Rozwoju Wolontariatu, Centrum Wolontariatu, Fundacja Szczęśliwe Dzieciństwo, Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw (5 września, godzina 11:30, Sala obrad Rady Miasta Lublin).

  2. Forum Ekonomiczne Młodych Liderów (6-10 września).
    Szczegółowe informacje na temat Forum: www.forum-leaders.eu

  3. Zwiedzanie Krakowa + druga część lubelska (11-14 września) – odbędzie się tu spotkanie z młodzieżą IV LO w Lublinie – wspólne warsztaty animacji językowej oraz wielki mecz w piłkę siatkową POLSKA vs. POLONIA.

 


Zadanie jest realizowane w ramach zlecania przez Kancelarię Senatu zadań
w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2011r.


SENAT RP

PROJEKTY
FUNDACJI

NowyStaw

LUBELSCY
ZAWODOWCY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw


REWITALIZACJA

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

PEŁNOSPRAWNI
NA LUBELSKIM
RYNKU PRACY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

MŁODOŚĆ
MOJĄ SZANSĄ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

KIERUNEK
PRACA

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

CZAS
NA ZMIANY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

CZAS NA
AKTYWNOŚĆ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

MŁODOŚĆ
SZANSĄ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

AKTYWNI
OD DZIŚ
mazowieckie

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

BIZNES
NA START

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

AKTYWNI
OD DZIŚ
lubelskie

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

POSTAW NA
BIZNES

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ