EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI 2011 ROKU


29.08.2010 Lublin Spotkanie polonijne – „Wolontariat przez granice” już niebawem w Nasutowie! Europejskie Centrum Współpracy Młodzieży

Już za niespełna tydzień Europejski Dom Spotkań w Nasutowie będzie gościć młodzież polonijną ze wschodu. W dniach 4 – 14 września odbędzie się tu projekt „Wolontariat przez granice”.

Spotkanie młodzieży polonijnej „Wolontariat przez granice” będzie 11 dniowym spotkaniem młodzieżowych liderów polonijnych, reprezentujących polskie instytucje, organizacje pozarządowe i młodzieżowe oraz szkoły z Białorusi, Gruzji, Litwy, Ukrainy, Rosji oraz Mołdawii. Spotkanie ma charakter warsztatów wymiany dobrych praktyk oraz doświadczeń w zakresie pracy wolontariackiej oraz umiejętności liderskich, jak również będzie doskonałą okazją na kontakt z historią, jej konfrontację ze współczesnością ,a także  szansą na nawiązanie kontaktów z rówieśnikami z Polski i Europy.
Spotkanie będzie składać się z trzech części:

  1. Część lubelska (4-6 września) – w ramach tej części uczestnicy wezmą udział w dwóch spotkaniach: z Prezydentem Miasta Lublin – dr Krzysztofem Żukiem – 5 września o godzinie 10:00 w Sali obrad Rady Miasta Lublin.
    Odbędzie się także debata na temat wolontariatu, w której udział wezmą przedstawiciele takich organizacji jak: Fundacja Rozwoju Wolontariatu, Centrum Wolontariatu, Fundacja Szczęśliwe Dzieciństwo, Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw (5 września, godzina 11:30, Sala obrad Rady Miasta Lublin).

  2. Forum Ekonomiczne Młodych Liderów (6-10 września).
    Szczegółowe informacje na temat Forum: www.forum-leaders.eu

  3. Zwiedzanie Krakowa + druga część lubelska (11-14 września) – odbędzie się tu spotkanie z młodzieżą IV LO w Lublinie – wspólne warsztaty animacji językowej oraz wielki mecz w piłkę siatkową POLSKA vs. POLONIA.

 


Zadanie jest realizowane w ramach zlecania przez Kancelarię Senatu zadań
w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2011r.


SENAT RP