EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI 2011 ROKU


26.07.2011 Lublin Projekt „Youth4Youth” rozpoczęty warsztatami lokalnymi w Nasutowie Europejskie Centrum Współpracy Młodzieży

Właśnie zakończyły się pierwsze warsztaty grupy polskiej odbywające się w ramach projektu „Youth4Youth” w dniach od 20 do 23 lipca. Projekt będzie  realizowany dzięki finansowemu wsparciu programu Komisji Europejskiej „Młodzież w działaniu” do marca 2012 roku. Działania przewidziane w projekcie składają się między innymi  z dwóch spotkań międzynarodowych, warsztatów grupy polskiej oraz warsztatów aktywizacyjnych dla młodzieży z Lubelszczyzny.

Projekt został stworzony przez nieformalną grupę młodzieży „The Chosen Ones” przy współpracy z pracownikami Fundacji Nowy Staw oraz organizacją partnerska z Włoch. Działania uczestników projektu mają na celu promowanie edukacji rówieśniczej jako narzędzia wspierającego aktywność młodych osób. Ten cel projektu zostanie zrealizowany poprzez wydanie przewodnika od młodzieży dla młodzieży, nakręcenie trzech krótkich filmów promujących projekty młodzieżówe oraz stworzenie strony internetowej projektu z międzynarodowym forum dla aktywnej młodzieży.

Pierwsze warsztaty grupy polskiej miały za zadanie pogłębienie wiedzy uczestników na temat edukacji rówieśniczej i aktywnego uczestnictwa oraz wypracowanie wspólnej koncepcji przewodnika i działań promocyjnych.


powiekszeniepowiekszeniepowiekszenie
powiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszenie

 


Projekt jest współfinansowany ze środków
Programu „Młodzież w Działaniu” Unii Europejskiej.www.mlodziez.org.pl


 
PROJEKTY
FUNDACJI

NowyStaw

LUBELSCY
ZAWODOWCY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw


REWITALIZACJA

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

PEŁNOSPRAWNI
NA LUBELSKIM
RYNKU PRACY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

MŁODOŚĆ
MOJĄ SZANSĄ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

KIERUNEK
PRACA

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

CZAS
NA ZMIANY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

CZAS NA
AKTYWNOŚĆ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

MŁODOŚĆ
SZANSĄ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

AKTYWNI
OD DZIŚ
mazowieckie

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

BIZNES
NA START

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

AKTYWNI
OD DZIŚ
lubelskie

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

POSTAW NA
BIZNES

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ