EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI 2011 ROKU


01.07.2011 Lublin Rozpoczęły się wakacyjne spotkania z Europą i z euro RCIE

Wizytą uczniów Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Lublinie rozpoczęliśmy tegoroczną akcję „Lato z bankiem centralnym”, organizowaną przez Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy w Lublinie we współpracy z Regionalnym Centrum Informacji Europejskiej w Lublinie oraz Lubelskim Urzędem Wojewódzkim w Lublinie.


powiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszenie

Projekt ma na celu przekazanie wiedzy na temat zbliżającej się Prezydencji Polski w Radzie Unii Europejskiej w sposób atrakcyjny, ciekawy i dostosowany do wieku odbiorców. Działania związane z walutą euro mają na celu lepsze poznanie państw Unii Europejskiej, przybliżenie tematyki związanej z walutą euro oraz zachęcenie do poszerzania wiedzy na temat Unii Europejskiej.

Na spotkaniu uczniowie uczestniczyli w licznych grach i zabawach, przy okazji pogłębiając swoją wiedzę na temat państw Unii Europejskiej, Prezydencji, a także waluty euro. Ponadto dzieci obejrzały film Tomasza Bagińskiego promujący polską prezydencję w Radzie Unii Europejskiej.


W dalszym ciągu osoby zainteresowane zapraszamy do uczestnictwa w naszym przedsięwzięciu.
Osobą do kontaktu pozostaje Ewa Waszkiewicz tel.: (0 81) 53 17 652,
e-mail: Ewa.Waszkiewicz@mail.nbp.pl oraz Andrzej Skórski tel. 81 534 61 91, biuro@rcie.lublin.pl

Uczestnicy projektu, którzy zbiorą okolicznościowe stemple w Narodowym Banku Polskim oraz w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim, będą mogli wziąć udział w konkursie plastycznym „Polska Prezydencja w Radzie Unii Europejskiej”.

Celem konkursu jest:

  • edukacja dzieci i młodzieży na temat istoty Prezydencji Polski w Radzie Unii Europejskiej,
  • poszerzanie wiedzy w zakresie geografii, historii, tradycji i kultury krajów tworzących Unię Europejską, a szczególnie na temat pozycji Polski we wspólnocie europejskiej,
  • zachęcenie młodych ludzi do poszerzania wiedzy na temat Unii Europejskiej, a w szczególności zagadnień związanych z Prezydencją Polski w Radzie Unii Europejskiej,
  • rozwijanie wyobraźni plastycznej dzieci.

Konkurs jest przeznaczony dla dzieci i młodzieży w wieku od 5 do 18 lat, uczestników akcji „Prezydencja Polski w Radzie Unii Europejskiej”, która odbędzie się w dniach 29 czerwca - 22 lipca 2011 r.

Uczestnicy konkursu będą musieli samodzielnie przygotować pracę, w której przedstawią swoje wyobrażenie polskiej Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej.

Prace konkursowe oceni obiektywne jury składające się z przedstawiciela Regionalnego Centrum Informacji Europejskiej w Lublinie, przedstawiciela Narodowego Banku Polskiego Oddziału Okręgowego w Lublinie oraz przedstawiciela Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie.

Na laureatów najciekawszych prac czekają atrakcyjne nagrody, m.in. srebrne monety o nominale 10 PLN ufundowane przez Narodowy Bank Polski oraz inne nagrody rzeczowe.