EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI 2011 ROKU


03.06.2011| Lublin Spotkanie młodzieży polonijnej „Wolontariat przez granice” Europejskie Centrum Współpracy Młodzieży

Już po raz trzeci Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw organizuje spotkanie młodzieży polonijnej. W tym roku spotkanie odbędzie się pod hasłem „Wolontariat przez granice” – swoją tematyką nawiązywać będzie do Europejskiego Roku Wolontariatu. Odbędzie się ono w dniach 2 – 12 września 2011 w Nasutowie, Lublinie, Nowym Sączu oraz Krakowie.

Qolontariat przez granice” będzie 11 dniowym spotkaniem młodzieżowych liderów polonijnych, reprezentujących polskie instytucje, organizacje pozarządowe i młodzieżowe oraz szkoły z Białorusi, Gruzji, Litwy, Mołdowy, Rosji oraz Ukrainy. Spotkanie ma charakter warsztatów wymiany dobrych praktyk oraz doświadczeń w zakresie pracy wolontariackiej oraz umiejętności liderskich, będzie również doskonałą okazją na kontakt z historią, jej konfrontację ze współczesnością, jak również okazja na nawiązanie kontaktów z rówieśnikami z Polski i Europy.

Spotkanie będzie podzielone na dwie części: pierwsza część programu odbędzie się w Lublinie. Odbędą się tutaj:

  • spotkanie z władzami miasta,
  • spotkanie z młodzieżą licealną oraz wspólna dyskusja na temat wolontariatu i doświadczeń wolontariackich,
  • spotkanie z przedstawicielami Europejskiego Domu Spotkań – Fundacji Nowy Staw, Regionalnego Centrum Wolontariatu w Lublinie oraz Fundacji Rozwoju Wolontariatu,
  • zwiedzanie Lublina
  • oraz warsztaty przygotowujące przed wyjazdem na VI Forum Ekonomiczne Młodych Liderów.

Druga część spotkania odbędzie się w Nowym Sączu oraz Krakowie. W Nowym Sączu uczestnicy wezmą udział w VI Forum Ekonomicznym Młodych Liderów. Forum corocznie gromadzi blisko 250 liderów młodzieżowych w blisko 40 państw europejskich. Forum Ekonomiczne Młodych Liderów jest programem partnerskim Forum Ekonomicznego w Krynicy.

Młodzi Polacy uczestniczący w spotkaniu „Wolontariat przez granice” będą pełnoprawnymi uczestnikami Forum Ekonomicznego Młodych Liderów. Podczas Forum, które będzie trwać 4 dni, uczestnicy będą pracować w grupach roboczych, spotkają się z osobistościami życia publicznego z całej Europy. Wezmą także udział w wydarzeniach kulturalnych i medialnych w Nowym Sączu i Krynicy.

Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw poszukuje 36 uczestników z Białorusi, Gruzji, Litwy, Mołdowy, Rosji oraz Ukrainy (po 6 osób z każdego z wymienionych państw) reprezentujących polskie szkoły, instytucje, domy polskie itd.

Aby zgłosić się do udziału w projekcie :
należy uzupełnić formularz aplikacyjny i wysłać go faxem pod numer 48 81 534 61 92
lub na adres e-mailowy wolontariusz@eds-fundacja.pl.

Termin nadsyłania aplikacji upływa 30 lipca.

O wynikach procesu rekrutacyjnego organizatorzy poinformują drogą elektroniczną oraz telefonicznie. Udział w projekcie jest bezpłatny, organizatorzy zapewniają zwrot kosztów podróży (maksymalnie do 400 PLN) oraz zakwaterowanie i wyżywienie podczas projektu.

Osoba do kontaktu:
Jacek Lis – koordynator projektu: j.lis@eds-fundacja.pl

DO POBRANIA :
Formularz aplikacyjny /MS Word/


Zadanie jest realizowane w ramach zlecania przez Kancelarię Senatu zadań
w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2011r.


SENAT RP