EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI 2011 ROKU


03.06.2011| Lublin Spotkanie młodzieży polonijnej „Wolontariat przez granice” Europejskie Centrum Współpracy Młodzieży

Już po raz trzeci Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw organizuje spotkanie młodzieży polonijnej. W tym roku spotkanie odbędzie się pod hasłem „Wolontariat przez granice” – swoją tematyką nawiązywać będzie do Europejskiego Roku Wolontariatu. Odbędzie się ono w dniach 2 – 12 września 2011 w Nasutowie, Lublinie, Nowym Sączu oraz Krakowie.

Qolontariat przez granice” będzie 11 dniowym spotkaniem młodzieżowych liderów polonijnych, reprezentujących polskie instytucje, organizacje pozarządowe i młodzieżowe oraz szkoły z Białorusi, Gruzji, Litwy, Mołdowy, Rosji oraz Ukrainy. Spotkanie ma charakter warsztatów wymiany dobrych praktyk oraz doświadczeń w zakresie pracy wolontariackiej oraz umiejętności liderskich, będzie również doskonałą okazją na kontakt z historią, jej konfrontację ze współczesnością, jak również okazja na nawiązanie kontaktów z rówieśnikami z Polski i Europy.

Spotkanie będzie podzielone na dwie części: pierwsza część programu odbędzie się w Lublinie. Odbędą się tutaj:

  • spotkanie z władzami miasta,
  • spotkanie z młodzieżą licealną oraz wspólna dyskusja na temat wolontariatu i doświadczeń wolontariackich,
  • spotkanie z przedstawicielami Europejskiego Domu Spotkań – Fundacji Nowy Staw, Regionalnego Centrum Wolontariatu w Lublinie oraz Fundacji Rozwoju Wolontariatu,
  • zwiedzanie Lublina
  • oraz warsztaty przygotowujące przed wyjazdem na VI Forum Ekonomiczne Młodych Liderów.

Druga część spotkania odbędzie się w Nowym Sączu oraz Krakowie. W Nowym Sączu uczestnicy wezmą udział w VI Forum Ekonomicznym Młodych Liderów. Forum corocznie gromadzi blisko 250 liderów młodzieżowych w blisko 40 państw europejskich. Forum Ekonomiczne Młodych Liderów jest programem partnerskim Forum Ekonomicznego w Krynicy.

Młodzi Polacy uczestniczący w spotkaniu „Wolontariat przez granice” będą pełnoprawnymi uczestnikami Forum Ekonomicznego Młodych Liderów. Podczas Forum, które będzie trwać 4 dni, uczestnicy będą pracować w grupach roboczych, spotkają się z osobistościami życia publicznego z całej Europy. Wezmą także udział w wydarzeniach kulturalnych i medialnych w Nowym Sączu i Krynicy.

Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw poszukuje 36 uczestników z Białorusi, Gruzji, Litwy, Mołdowy, Rosji oraz Ukrainy (po 6 osób z każdego z wymienionych państw) reprezentujących polskie szkoły, instytucje, domy polskie itd.

Aby zgłosić się do udziału w projekcie :
należy uzupełnić formularz aplikacyjny i wysłać go faxem pod numer 48 81 534 61 92
lub na adres e-mailowy wolontariusz@eds-fundacja.pl.

Termin nadsyłania aplikacji upływa 30 lipca.

O wynikach procesu rekrutacyjnego organizatorzy poinformują drogą elektroniczną oraz telefonicznie. Udział w projekcie jest bezpłatny, organizatorzy zapewniają zwrot kosztów podróży (maksymalnie do 400 PLN) oraz zakwaterowanie i wyżywienie podczas projektu.

Osoba do kontaktu:
Jacek Lis – koordynator projektu: j.lis@eds-fundacja.pl

DO POBRANIA :
Formularz aplikacyjny /MS Word/


Zadanie jest realizowane w ramach zlecania przez Kancelarię Senatu zadań
w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2011r.


SENAT RP
PROJEKTY
FUNDACJI

NowyStaw

LUBELSCY
ZAWODOWCY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw


REWITALIZACJA

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

PEŁNOSPRAWNI
NA LUBELSKIM
RYNKU PRACY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

MŁODOŚĆ
MOJĄ SZANSĄ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

KIERUNEK
PRACA

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

CZAS
NA ZMIANY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

CZAS NA
AKTYWNOŚĆ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

MŁODOŚĆ
SZANSĄ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

AKTYWNI
OD DZIŚ
mazowieckie

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

BIZNES
NA START

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

AKTYWNI
OD DZIŚ
lubelskie

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

POSTAW NA
BIZNES

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ