EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI 2011 ROKU


23-26.2011 Lublin / Nasutów Jubileusz 50-lecia kapłaństwa Ojca Ludwika Wiśniewskiego, OP Akademia "Złota 9"

Przyjaciele i Wychowankowie uczcili Jubileusz 50-lecia kapłaństwa Ojca Ludwika Wiśniewskiego, OP. Dominikanin przez te lata oddany był służbie Bogu i Ojczyźnie, działając w opozycji komunistycznej,  prowadząc duszpasterstwa w Gdańsku, Lublinie, Wrocławiu i Sankt Petersburgu. Dla wielu osób Ojciec Ludwik stał się autorytetem, przewodnikiem, przyjacielem, który odegrał ważną rolę w ich życiu prywatnym, zawodowym i społecznym.


powiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszenie
powiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszenie

W  uroczystościach jubileuszowych odbywających się w dniach 23-26 czerwca 2011 roku, uczestniczyło ponad trzysta osób z całej Polski i z zagranicy, m.in. Bogdan Borusewicz – Marszałek Senatu RP, Tadeusz Mazowiecki – Premier RP w latach 1989-1990, Katarzyna Hall – Minister Edukacji Narodowej, Jacek Karnowski – Prezydent Sopotu, Jarosław Obremski – wiceprezydent Wrocławia, Aleksander Hall – minister w Rządzie Tadeusza Mazowieckiego. Lubelszczyznę reprezentowali Henryka Strojnowska – Wicewojewoda Lubelski, Jacek Sobczak – Wicemarszałek Województwa Lubelskiego, Marian Król – przewodniczący  Zarządu Regionu Środkowowschodniego NSZZ "Solidarność" oraz współgospodarz uroczystości – Krzysztof Żuk – Prezydent Lublina.


powiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszenie

Uroczysta Msza Św. Odbyła się w Bazylice Dominikanów w Lublinie. Na ręce Jubilata złożono wiele podziękowań i gratulacji, nadesłano wiele listów gratulacyjnych, wręczona została specjalna nagroda  „Solidarności” oraz medal Prezydenta Lublina. 

Trzydniowe spotkanie wychowanków i przyjaciół Ojca Ludwika w Europejskim Domu Spotkań w Nasutowie miało prawdziwie rodzinny charakter: wspólne Msze Św., wycieczki po Lubelszczyźnie, ogniska, śpiewy przy gitarach, wieczory wspomnień. Zjazd zakończyło wspólne posadzenie „dębu pomnika” poświęconego pamięci Janusza Krupskiego – ministra, Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, który zginął tragicznie w katastrofie pod Smoleńskiem.
Ś.p. Janusz Krupski był wychowankiem i przyjacielem Ojca Ludwika.


powiekszeniepowiekszeniepowiekszenie
powiekszeniepowiekszeniepowiekszenie

Podczas obchodów wolontariuszami była młodzież z Akademii Złotej 9, - szkoły służby obywatelskiej prowadzonej obecnie przez Ojca Ludwika Wiśniewskiego, OP.


Organizatorem całości obchodów był Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw.