EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI 2011 ROKU


03.06.2011 Kielce Ruszyły zajęcia w II edycji Projektu „Wracam do pracy!” Instytut Rynku Pracy

Z przyjemnością informujemy o rozpoczęciu pierwszych zajęć realizowanych w ramach II edycji projektu „Wracam do pracy!”. Kolejne bezrobotne lub nieaktywne zawodowo panie, zamieszkałe na terenie woj. świętokrzyskiego rozpoczynają swój udział w projekcie.

Na początku tej drogi, w maju i czerwcu, każda z uczestniczek odbywa indywidualne doradztwo zawodowe. Celem spotkań z doradcą jest diagnoza umiejętności i predyspozycji zawodowych, określenie kierunku rozwoju zawodowego oraz stworzenie indywidualnego planu działania. W następnym etapie zakwalifikowane do projektu panie wezmą udział w grupowym poradnictwie z elementami gender, podczas którego przejdą trening umiejętności interpersonalnych, udoskonalą umiejętności autoprezentacji i kreowania wizerunku, poznają aktywne metody poszukiwania pracy, nauczą się redagować dokumenty aplikacyjne. Przejdą też praktyczny trening przygotowujący do rozmowy kwalifikacyjnej oraz rozmów z pracodawcą. Uczestniczki poznają również mechanizmy tworzenia stereotypów, elastyczne formy zatrudnienia oraz prawne aspekty związane z zapobieganiem dyskryminacji i promowaniem równości w miejscu pracy. W dalszej części projektu panie podszkolą swoje umiejętności obsługi komputera pod okiem ekspertów. Więcej informacji i aktualności znajduje się na stronie internetowej projektu: www.irp-fundacja.pl/wracamkielce.