EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI 2011 ROKU


03.06.2011 Kielce Ruszyły zajęcia w II edycji Projektu „Wracam do pracy!” Instytut Rynku Pracy

Z przyjemnością informujemy o rozpoczęciu pierwszych zajęć realizowanych w ramach II edycji projektu „Wracam do pracy!”. Kolejne bezrobotne lub nieaktywne zawodowo panie, zamieszkałe na terenie woj. świętokrzyskiego rozpoczynają swój udział w projekcie.

Na początku tej drogi, w maju i czerwcu, każda z uczestniczek odbywa indywidualne doradztwo zawodowe. Celem spotkań z doradcą jest diagnoza umiejętności i predyspozycji zawodowych, określenie kierunku rozwoju zawodowego oraz stworzenie indywidualnego planu działania. W następnym etapie zakwalifikowane do projektu panie wezmą udział w grupowym poradnictwie z elementami gender, podczas którego przejdą trening umiejętności interpersonalnych, udoskonalą umiejętności autoprezentacji i kreowania wizerunku, poznają aktywne metody poszukiwania pracy, nauczą się redagować dokumenty aplikacyjne. Przejdą też praktyczny trening przygotowujący do rozmowy kwalifikacyjnej oraz rozmów z pracodawcą. Uczestniczki poznają również mechanizmy tworzenia stereotypów, elastyczne formy zatrudnienia oraz prawne aspekty związane z zapobieganiem dyskryminacji i promowaniem równości w miejscu pracy. W dalszej części projektu panie podszkolą swoje umiejętności obsługi komputera pod okiem ekspertów. Więcej informacji i aktualności znajduje się na stronie internetowej projektu: www.irp-fundacja.pl/wracamkielce.PROJEKTY
FUNDACJI

NowyStaw

LUBELSCY
ZAWODOWCY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw


REWITALIZACJA

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

PEŁNOSPRAWNI
NA LUBELSKIM
RYNKU PRACY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

MŁODOŚĆ
MOJĄ SZANSĄ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

KIERUNEK
PRACA

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

CZAS
NA ZMIANY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

CZAS NA
AKTYWNOŚĆ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

MŁODOŚĆ
SZANSĄ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

AKTYWNI
OD DZIŚ
mazowieckie

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

BIZNES
NA START

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

AKTYWNI
OD DZIŚ
lubelskie

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

POSTAW NA
BIZNES

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ