EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI 2011 ROKU


30.05.2011 Rzeszów Staże zawodowe – czas na przyszłość Instytut Rynku Pracy

W ramach projektu „Pracujący absolwent” rozpoczęły się staże zawodowe. Wielu uczestników jest pewnych, iż jest to niesamowita szansa na rozpoczęcie życia zawodowego.

19 maja 2011 roku została podpisana ostatnia umowa stażowa. Uczestnicy i uczestniczki projektu rozpoczęli staż zawodowy u pracodawców, których sami sobie wybrali. Po rozmowach z uczestnikami z pewnością stwierdzamy, że staże niewątpliwie przyczyniają się do wzrostu świadomości zawodowej oraz chęci rozwoju zawodowego w określonej branży. Po części przeprowadzonych kontroli widzimy, iż pracodawcy są zadowoleni z uczestników/czek naszego projektu.


PROJEKTY
FUNDACJI

NowyStaw

LUBELSCY
ZAWODOWCY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw


REWITALIZACJA

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

PEŁNOSPRAWNI
NA LUBELSKIM
RYNKU PRACY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

MŁODOŚĆ
MOJĄ SZANSĄ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

KIERUNEK
PRACA

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

CZAS
NA ZMIANY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

CZAS NA
AKTYWNOŚĆ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

MŁODOŚĆ
SZANSĄ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

AKTYWNI
OD DZIŚ
mazowieckie

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

BIZNES
NA START

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

AKTYWNI
OD DZIŚ
lubelskie

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

POSTAW NA
BIZNES

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ