EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI 2011 ROKU


30.05.2011 Rzeszów Staże zawodowe – czas na przyszłość Instytut Rynku Pracy

W ramach projektu „Pracujący absolwent” rozpoczęły się staże zawodowe. Wielu uczestników jest pewnych, iż jest to niesamowita szansa na rozpoczęcie życia zawodowego.

19 maja 2011 roku została podpisana ostatnia umowa stażowa. Uczestnicy i uczestniczki projektu rozpoczęli staż zawodowy u pracodawców, których sami sobie wybrali. Po rozmowach z uczestnikami z pewnością stwierdzamy, że staże niewątpliwie przyczyniają się do wzrostu świadomości zawodowej oraz chęci rozwoju zawodowego w określonej branży. Po części przeprowadzonych kontroli widzimy, iż pracodawcy są zadowoleni z uczestników/czek naszego projektu.