EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI 2011 ROKU


06.05.2011 Kielce Zakończenie projektu „Kariera młodych w Twoich rękach” Instytut Rynku Pracy

Po dziewięciu miesiącach pracy 1 czerwca zakończyły się działania w ramach projektu „Kariera młodych w Twoich rękach”. Brało w nim udział 144 nauczycieli, którzy uczestniczyli w zajęciach dotyczących doradztwa zawodowego, profilaktyki i wykorzystywania nowoczesnych narzędzi w nauczaniu.

Każdy z uczestników odbył w sumie 80 godzin szkolenia.

Jak wykazała ewaluacja projektu, praca trenerów, część merytoryczna oraz organizacyjna zostały bardzo wysoko ocenione przez beneficjentów.

Wyniki przeprowadzonych badań jednoznacznie wskazują na osiągniecie rezultatów miękkich (określanych jako różnica wiedzy przed i po szkoleniu) we wszystkich grupach uczestniczących w projekcie. Warte podkreślenie jest to, że wskaźniki przekroczyły 40% również w grupach zaawansowanych, gdzie uczestnicy dysponowali już wysokim poziomem wiedzy i umiejętności. Świadczy to o odpowiednim dopasowaniu treści i metodologii pracy przez trenerów w stosunku do uczestników z poszczególnych grup.  W niektórych przypadkach, jak na przykład w grupie 1 i 5, wzrost wiedzy mierzony kwestionariuszem umiejętności miękkich znacznie przekroczył 80%.   

Projekt tym samym można uznać za sukces i dobry przykład wykorzystania funduszy Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
PROJEKTY
FUNDACJI

NowyStaw

LUBELSCY
ZAWODOWCY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw


REWITALIZACJA

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

PEŁNOSPRAWNI
NA LUBELSKIM
RYNKU PRACY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

MŁODOŚĆ
MOJĄ SZANSĄ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

KIERUNEK
PRACA

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

CZAS
NA ZMIANY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

CZAS NA
AKTYWNOŚĆ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

MŁODOŚĆ
SZANSĄ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

AKTYWNI
OD DZIŚ
mazowieckie

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

BIZNES
NA START

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

AKTYWNI
OD DZIŚ
lubelskie

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

POSTAW NA
BIZNES

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ