EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI 2011 ROKU


03.06.2011 Ostrołęka Aktualności z projektu „Otwarta – Niezależna – Aktywna” Instytut Rynku Pracy

Projekt „Otwarta-Niezależna- Aktywna” realizowany jest na terenie powiatu ostrołęckiego. Zakończyliśmy już etap szkoleń zawodowych. Aktualnie odbywają się trzymiesięczne staże zawodowe u pracodawców. Z 78 pań, które rozpoczęły staż, 38 przebywa aktualnie na stażach w instytucjach i przedsiębiorstwach zlokalizowanych na terenie powiatu ostrołęckiego. Projekt cieszy się dużym zainteresowaniem w środowisku lokalnym, mimo zakończonej rekrutacji, ciągle jeszcze dostajemy sygnały od osób zainteresowanych odbyciem szkolenia czy stażu.

Zakończyliśmy już etap szkoleń zawodowych w specjalnościach: „Podstawy księgowości z obsługą programów finansowo-księgowych”, „Pracownik obsługi biurowej”, „Handlowiec z obsługą kasy fiskalnej i komputera” oraz „Kadry i płace”, które ukończyło 80 pań.

Projekt „Otwarta – Niezależna – Aktywna” oraz pozostałe projekty skierowane do kobiet bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo realizowane w 2011 roku na terenie Mazowsza przez Instytut Rynku Pracy będą krótko prezentowane na konferencji „Mazowszanki przedsiębiorcze w sieci” realizowanej 28 czerwca 2011 r. w Warszawie przez Stowarzyszenie „Miasta w Internecie”, Agencję Rozwoju Mazowsza oraz Mazowieckie Stowarzyszenie Gmin na rzecz Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.PROJEKTY
FUNDACJI

NowyStaw

LUBELSCY
ZAWODOWCY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw


REWITALIZACJA

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

PEŁNOSPRAWNI
NA LUBELSKIM
RYNKU PRACY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

MŁODOŚĆ
MOJĄ SZANSĄ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

KIERUNEK
PRACA

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

CZAS
NA ZMIANY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

CZAS NA
AKTYWNOŚĆ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

MŁODOŚĆ
SZANSĄ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

AKTYWNI
OD DZIŚ
mazowieckie

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

BIZNES
NA START

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

AKTYWNI
OD DZIŚ
lubelskie

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

POSTAW NA
BIZNES

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ