EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI 2011 ROKU


03.06.2011 Ostrołęka Aktualności z projektu „Otwarta – Niezależna – Aktywna” Instytut Rynku Pracy

Projekt „Otwarta-Niezależna- Aktywna” realizowany jest na terenie powiatu ostrołęckiego. Zakończyliśmy już etap szkoleń zawodowych. Aktualnie odbywają się trzymiesięczne staże zawodowe u pracodawców. Z 78 pań, które rozpoczęły staż, 38 przebywa aktualnie na stażach w instytucjach i przedsiębiorstwach zlokalizowanych na terenie powiatu ostrołęckiego. Projekt cieszy się dużym zainteresowaniem w środowisku lokalnym, mimo zakończonej rekrutacji, ciągle jeszcze dostajemy sygnały od osób zainteresowanych odbyciem szkolenia czy stażu.

Zakończyliśmy już etap szkoleń zawodowych w specjalnościach: „Podstawy księgowości z obsługą programów finansowo-księgowych”, „Pracownik obsługi biurowej”, „Handlowiec z obsługą kasy fiskalnej i komputera” oraz „Kadry i płace”, które ukończyło 80 pań.

Projekt „Otwarta – Niezależna – Aktywna” oraz pozostałe projekty skierowane do kobiet bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo realizowane w 2011 roku na terenie Mazowsza przez Instytut Rynku Pracy będą krótko prezentowane na konferencji „Mazowszanki przedsiębiorcze w sieci” realizowanej 28 czerwca 2011 r. w Warszawie przez Stowarzyszenie „Miasta w Internecie”, Agencję Rozwoju Mazowsza oraz Mazowieckie Stowarzyszenie Gmin na rzecz Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.