EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI 2011 ROKU


15.06.2011 Nasutów Interaktywny konkurs wiedzy o Prezydencji Regionalne Centrum Informacji Europejskiej w Lublinie

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w interaktywnym konkursie wiedzy na temat Prezydencji.
Konkurs będzie przeznaczony dla uczniów szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych z województwa lubelskiego. Uczniowie wyżej wspomnianych szkół, na naszej stronie internetowej (www.prezydencja2011.org), będą mogli wziąć udział w konkursie wiedzowym o Prezydencji.


Celem Konkursu jest podniesienie poziomu wiedzy uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z województwa lubelskiego w zakresie polskiego członkowstwa w Unii Europejskiej, w kontekście zbliżającej się polskiej Prezydencji. Ponadto Konkurs ma na celu zapoznanie uczestników z priorytetami, jakie wyznaczyła Polska na czas sprawowania Prezydencji, oraz zwiększenie ich wiedzy na temat państw Unii Europejskiej.

Każdy z uczestników konkursu wypełni test jednokrotnego wyboru składający się z 15 pytań o bardzo zbliżonym stopniu trudności. Rejestracja ucznia na stronie internetowej następuje za wiedzą i zgodą jego wychowawcy lub opiekuna Szkolnego Klubu Europejskiego.

Zakres testu obejmuje tematykę: Prezydencji, Rady Unii Europejskiej, priorytetów polskiej Prezydencji, a także podstawową wiedzę na temat Unii Europejskiej oraz państw Unii Europejskiej.

Wśród szkół, z których będą pochodzić uczestnicy Konkursu, zostanie rozlosowanych 5 dużych map ściennych z krajami Unii Europejskiej.

Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu będzie czuwać Jury, składające się z trzech osób: przedstawiciela Kuratorium Oświaty w Lublinie przedstawiciela Regionalnego Centrum Informacji Europejskiej w Lublinie oraz przedstawiciela Punktu Informacyjnego Europe Direct - Lublin.

Przed przystąpieniem do konkursu prosimy o szczegółowe zapoznanie się z regulaminem.


Patronat nad konkursem objął Krzysztof Babisz, Kurator Oświaty w Lublinie. Konkurs jest realizowany w ramach projektu pt. „Prezydencja na wyciągnięcie ręki i jest współfinansowany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

Osobą do kontaktu pozostaje Andrzej Skórski, tel. 81 534 61 91,
e-mail: a.skorski@eds-fundacja.plWięcej informacji o konkursie będzie można znaleźć na stronie www.prezydencja2011.org


 
PROJEKTY
FUNDACJI

NowyStaw

LUBELSCY
ZAWODOWCY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw


REWITALIZACJA

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

PEŁNOSPRAWNI
NA LUBELSKIM
RYNKU PRACY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

MŁODOŚĆ
MOJĄ SZANSĄ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

KIERUNEK
PRACA

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

CZAS
NA ZMIANY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

CZAS NA
AKTYWNOŚĆ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

MŁODOŚĆ
SZANSĄ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

AKTYWNI
OD DZIŚ
mazowieckie

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

BIZNES
NA START

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

AKTYWNI
OD DZIŚ
lubelskie

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

POSTAW NA
BIZNES

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ