EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI 2011 ROKU


28-29.06.2011 Nasutów Szkolenie Regionalne nt. programu „Młodzież w działaniu”, 28 - 29 czerwca 2011 r. Europejskie Centrum Współpracy Młodzieży

Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw, Ośrodek Szkolący programu „Młodzież w działaniu”, zaprasza członków nieformalnych grup młodzieżowych, przedstawicieli organizacji pozarządowych, pracowników instytucji pracujących z młodzieżą, wolontariuszy oraz młodych ludzi z województwa lubelskiego na szkolenie regionalne nt. programu  Komisji Europejskiej – „Młodzież w działaniu".

Pierwsze spotkanie nt. programu „Młodzież  w działaniu” z serii zaplanowanych szkoleń  będzie  w całości poświęcone strukturze programu  i możliwościom jakie daje na pozyskiwania funduszy na inicjatywy tworzone i realizowane przez młodych ludzi w kraju lub we współpracy z grupą/grupami z zagranicy.


Szkolenie odbędzie się w dniach 28 - 29 czerwca 2011 r.
w Europejskim Domu Spotkań w Nasutowie k/Lublina.

Uczestnikami szkolenia mogą być osoby, które są liderami lub pracownikami młodzieżowymi, działają w organizacji pozarządowej lub innej instytucji zajmującej się pracą z młodzieżą, są członkami nieformalnej grupy młodzieżowej, a także każda młoda osoba działająca lub zamierzająca działać na rzecz społeczności lokalnej.

 Udział w szkoleniu jest bezpłatny, uczestnicy otrzymają materiały informacyjne oraz promocyjne programu „Młodzież w działaniu".

Zgłoszenia można przesyłać do 15 czerwca br.

DO POBRANIA :


 


Projekt jest współfinansowany ze środków
Programu „Młodzież w Działaniu” Unii Europejskiej.www.mlodziez.org.pl