EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI 2011 ROKU


28-29.06.2011 Nasutów Szkolenie Regionalne nt. programu „Młodzież w działaniu”, 28 - 29 czerwca 2011 r. Europejskie Centrum Współpracy Młodzieży

Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw, Ośrodek Szkolący programu „Młodzież w działaniu”, zaprasza członków nieformalnych grup młodzieżowych, przedstawicieli organizacji pozarządowych, pracowników instytucji pracujących z młodzieżą, wolontariuszy oraz młodych ludzi z województwa lubelskiego na szkolenie regionalne nt. programu  Komisji Europejskiej – „Młodzież w działaniu".

Pierwsze spotkanie nt. programu „Młodzież  w działaniu” z serii zaplanowanych szkoleń  będzie  w całości poświęcone strukturze programu  i możliwościom jakie daje na pozyskiwania funduszy na inicjatywy tworzone i realizowane przez młodych ludzi w kraju lub we współpracy z grupą/grupami z zagranicy.


Szkolenie odbędzie się w dniach 28 - 29 czerwca 2011 r.
w Europejskim Domu Spotkań w Nasutowie k/Lublina.

Uczestnikami szkolenia mogą być osoby, które są liderami lub pracownikami młodzieżowymi, działają w organizacji pozarządowej lub innej instytucji zajmującej się pracą z młodzieżą, są członkami nieformalnej grupy młodzieżowej, a także każda młoda osoba działająca lub zamierzająca działać na rzecz społeczności lokalnej.

 Udział w szkoleniu jest bezpłatny, uczestnicy otrzymają materiały informacyjne oraz promocyjne programu „Młodzież w działaniu".

Zgłoszenia można przesyłać do 15 czerwca br.

DO POBRANIA :


 


Projekt jest współfinansowany ze środków
Programu „Młodzież w Działaniu” Unii Europejskiej.www.mlodziez.org.pl


PROJEKTY
FUNDACJI

NowyStaw

MŁODOŚĆ
MOJĄ SZANSĄ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

KIERUNEK
PRACA

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

CZAS
NA ZMIANY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

CZAS NA
AKTYWNOŚĆ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

MŁODOŚĆ
SZANSĄ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

AKTYWNI
OD DZIŚ
mazowieckie

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

BIZNES
NA START

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

AKTYWNI
OD DZIŚ
lubelskie

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

POSTAW NA
BIZNES

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ