EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI 2011 ROKU


14.06.2011 Nasutów "Fundusze europejskie na kulturę"
Szkolenie dla przedstawicieli sektora kultury
Europe Direct

Zapraszamy na bezpłatne szkolenie na temat możliwości finansowania działań kulturalnych ze środków Unii Europejskiej. Szkolenie odbędzie się w Ośrodku Szkoleniowo-Konferencyjnym Europejskiego Domu Spotkań – Fundacji Nowy Staw w Nasutowie k/Lublina w dniu 14.06.2011 r.

Program szkolenia będzie obejmował szczegółowe omówienie programów, z których można uzyskać dofinansowanie na działania kulturalne, przede wszystkim: Program Kultura 2007-2013 i Program Europa dla Obywateli, a także inne programy wspierające działania z zakresu kultury. Trener – specjalista z zakresu funduszy unijnych – omówi zasady finansowania projektów, harmonogram naboru wniosków, a także formularze aplikacyjne. Po szkoleniu będzie możliwość konsultacji indywidualnych z trenerem.

Do udziału w szkoleniu zapraszamy w szczególności przedstawicieli sektora kultury i organizacji pozarządowych działających w zakresie kultury.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Organizator pokrywa koszty wyżywienia uczestników i materiałów szkoleniowych oraz zapewnia bezpłatny transport z Lublina do Ośrodka Szkoleniowo-Konferencyjnego w Nasutowie i z powrotem (koszty dojazdu do Lublina nie są zwracane). Szkolenie współfinansowane jest ze środków Komisji Europejskiej i Europejskiego Domu Spotkań – Fundacji Nowy Staw.

Organizatorem szkolenia jest Punkt Informacyjny Europe Direct – Lublin.

Zgłoszenia można nadsyłać faxem (81 534 61 92)
lub drogą elektroniczną (europe-direct@europe-direct.lublin.pl)
do
dnia 07.06.2011 r. (liczy się data wpłynięcia).
Ilość miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

DO POBRANIA : dokumenty na stronie Europe Direct Lublin

Więcej informacji można uzyskać pod numerem tel. 081 534 61 91
lub drogą elektroniczną: europe-direct@europe-direct.lublin.pl.PROJEKTY
FUNDACJI

NowyStaw

LUBELSCY
ZAWODOWCY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw


REWITALIZACJA

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

PEŁNOSPRAWNI
NA LUBELSKIM
RYNKU PRACY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

MŁODOŚĆ
MOJĄ SZANSĄ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

KIERUNEK
PRACA

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

CZAS
NA ZMIANY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

CZAS NA
AKTYWNOŚĆ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

MŁODOŚĆ
SZANSĄ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

AKTYWNI
OD DZIŚ
mazowieckie

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

BIZNES
NA START

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

AKTYWNI
OD DZIŚ
lubelskie

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

POSTAW NA
BIZNES

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ