EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI 2011 ROKU


24.05.2011 Lublin XI Zjazd Szkolnych Klubów Europejskich zakończony Europe Direct, RCIE Lublin

Pod hasłem Europejskiego Roku Wolontariatu w Sali Błękitnej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego odbył się XI Zjazd Szkolnych Klubów Europejskich. W tegorocznym Zjeździe udział wzięło około 250 uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z województwa lubelskiego. Członkowie klubów zostali powitani przez Henrykę Strojnowską, Wicewojewodę Lubelskiego oraz Krzysztofa Babisza, Lubelskiego Kuratora Oświaty, którzy objęli Zjazd honorowym patronatem.

Celem spotkania w tym roku było przybliżenie uczniom idei wolontariatu. Zaproszeni goście, wśród których znaleźli się m.in. przedstawiciele lokalnych stowarzyszeń i organizacji pozarządowych, a także wolontariusze z Niemiec i Ukrainy, zachęcali młodych ludzi do aktywnego zaangażowania się w wolontariat. Poza tym opowiadali o projektach, w których uczestniczą wolontariusze, a także pokazali, że praca na rzecz innych przynosi korzyści nie tylko odbiorcom pomocy, ale także samym wolontariuszom.
Zjazd Szkolnych Klubów EuropejskichZjazd Szkolnych Klubów EuropejskichZjazd Szkolnych Klubów EuropejskichZjazd Szkolnych Klubów Europejskich
Zjazd Szkolnych Klubów EuropejskichZjazd Szkolnych Klubów EuropejskichZjazd Szkolnych Klubów EuropejskichZjazd Szkolnych Klubów Europejskich

Podczas Zjazdu został rozstrzygnięty konkurs plastyczny pt. „Zjednoczona w różnorodności czyli mój region w Unii Europejskiej”. Jego uczestnicy w swoich pracach mieli ukazać specyfikę Lubelszczyzny w Unii Europejskiej. Na konkurs wpłynęło aż 86 prac.

Wśród laureatów konkursu zaleźli się uczniowie z następujących szkół:

  • Szkoła Podstawowa im. Żeromskiego w Poniatowej
  • Szkoła Podstawowa nr 34 w Lublinie
  • Szkoła Podstawowa nr 3 w Białej Podlaskiej

W programie Zjazdu znalazły się także konkursy wiedzowe dotyczące Unii Europejskiej, w tym zbliżającej się Prezydencji.


Zjazd Szkolnych Klubów EuropejskichZjazd Szkolnych Klubów EuropejskichZjazd Szkolnych Klubów EuropejskichZjazd Szkolnych Klubów Europejskich


MEDIA O ZJEŹDZIE :

http://www.radio.lublin.pl/index.php?site=news_details&id=92975
http://www.uw.lublin.pl/aktualnosci/18691,.html
http://radioer.pl/informacje/2/17297/
http://www.itvl.pl/news/zjazd-szkolnych-klubow-europejskich
http://www.lublin.eu/Dlaczego_warto_byc_wolontariuszem_-106-1-92975.html