EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI 2011 ROKU


Czerwiec 2011 Wolontariusze Europejscy (EVS) w Europejskim Domu Spotkań – Fundacji Nowy Staw Europejskie Centrum Współpracy Młodzieży

Już z początkiem czerwca w Fundacji Nowy Staw pojawią się trzy zagraniczne wolontariuszki, które będą realizowały swój projekt wolontariatu w ramach Akcji 2 (Wolontariat Europejski/EVS – European Voluntary Service) Programu Unii Europejskiej „Młodzież w Działaniu”.

Trzy wolontariuszki EVS: Beline z Francji, Salome z Gruzji oraz Paula z Estonii przyjeżdżają do Lublina, gdzie w swojej organizacji goszczącej Fundacji Nowy Staw będą realizować dziewięciomiesięczny projekt Wolontariatu Europejskiego.
Wolontariuszki będą nas wspierać, a także zdobywać nowe doświadczenia i umiejętności w ramach Europejskiego Centrum Współpracy Młodzieży oraz Centrum Mediów Obywatelskich gdzie wspólnie z wolontariuszami lokalnymi będą podejmować działania i inicjatywy skierowane głównie do młodego pokolenia. Oprócz zaplanowanych działań wolontariuszki będą również poznawać polską kulturę i uczyć się języka polskiego.


Projekt jest współfinansowany ze środków
Programu „Młodzież w Działaniu” Unii Europejskiej.www.mlodziez.org.pl