EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI 2011 ROKU


04.05.2011 Rzeszów Szkolenia zawodowe – Staże zawodowe Instytut Rynku Pracy

W ramach projektu „Pracujący absolwent” ostatnia grupa szkoleniowa – Marketing – zakończyła szkolenie zawodowe. Są podpisywane umowy stażowe i stypendialne.

05.04.2011 r. zakończyło się ostatnie szkolenie zawodowe „Marketing”. Wszyscy uczestnicy dostali zaświadczenia o ukończeniu szkolenia oraz o podniesieniu kwalifikacji zawodowych. Trwa podpisywanie umów stażowych i stypendialnych.
Zdecydowana większość uczestników projektu rozpoczęła staż w kwietniu 2011 roku. Określone zostały zakresy obowiązków, umiejętności, które stażysta nabędzie podczas stażu.
Lista stażodawców, którzy chcieliby przyjąć stażystów na 3-miesięczny staż została w pełni wykorzystana.PROJEKTY
FUNDACJI

NowyStaw

LUBELSCY
ZAWODOWCY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw


REWITALIZACJA

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

PEŁNOSPRAWNI
NA LUBELSKIM
RYNKU PRACY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

MŁODOŚĆ
MOJĄ SZANSĄ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

KIERUNEK
PRACA

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

CZAS
NA ZMIANY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

CZAS NA
AKTYWNOŚĆ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

MŁODOŚĆ
SZANSĄ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

AKTYWNI
OD DZIŚ
mazowieckie

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

BIZNES
NA START

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

AKTYWNI
OD DZIŚ
lubelskie

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

POSTAW NA
BIZNES

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ