EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI 2011 ROKU


04.05.2011 Rzeszów Szkolenia zawodowe – Staże zawodowe Instytut Rynku Pracy

W ramach projektu „Pracujący absolwent” ostatnia grupa szkoleniowa – Marketing – zakończyła szkolenie zawodowe. Są podpisywane umowy stażowe i stypendialne.

05.04.2011 r. zakończyło się ostatnie szkolenie zawodowe „Marketing”. Wszyscy uczestnicy dostali zaświadczenia o ukończeniu szkolenia oraz o podniesieniu kwalifikacji zawodowych. Trwa podpisywanie umów stażowych i stypendialnych.
Zdecydowana większość uczestników projektu rozpoczęła staż w kwietniu 2011 roku. Określone zostały zakresy obowiązków, umiejętności, które stażysta nabędzie podczas stażu.
Lista stażodawców, którzy chcieliby przyjąć stażystów na 3-miesięczny staż została w pełni wykorzystana.