EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI 2011 ROKU


18.05.2011 r., Lublin Zaproszenie na konferencję Instytut Rynku Pracy

Konferencja podsumowująca projekt „Tendencje rozwojowe przedsiębiorstw i popyt na pracę w województwie lubelskim w kontekście organizacji przez Polskę i Ukrainę Euro 2012 – diagnoza i prognoza”

Zbliżamy się do końca realizacji naszego projektu, w dniu 18 maja br. w godz.: 10-13.00 w Sali Kolumnowej Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie odbędzie się konferencja pt.: „Perspektywy rozwoju przedsiębiorczości w regionie lubelskim- wnioski i rekomendacje z badań przedsiębiorców”.

Jej celem jest zaprezentowanie działań służących rozwojowi regionu i wspieraniu przedsiębiorczości a także wybranych wyników z badań przeprowadzonych wśród przedsiębiorców.

Dotychczas udział w konferencji potwierdziło wiele znaczących osobistości ze świata polityki, gospodarki, instytucji około-biznesowych oraz wielu innych sfer społeczno-gospodarczych Lubelszczyzny. Liczymy na to, że informacje przekazywane w jej trakcie będą stanowiły inspiracje do dalszych aktywnych działań i współpracy na rzecz rozwoju regionalnego i lokalnego dla środowisk samorządowych, biznesowych i pozarządowych.

Konferencja będzie również szansą wymiany poglądów, zaprezentowania swojego stanowiska, być może również nawiązania ciekawych kontaktów.

Serdecznie zapraszamy, zgłoszenia przyjmujemy do 13.05.2011,
dokumenty zgłoszeniowe do pobrania na stronie: http://www.irp-fundacja.pl/euro2012/