EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI 2011 ROKU


24.05.2011, Lublin Już wkrótce Zjazd Szkolnych Klubów Europejskich Regionalne Centrum Informacji Europejskiej w Lublinie, Europe Direct Lublin

Serdecznie zapraszamy nauczycieli, dzieci i młodzież szkół z województwa lubelskiego do udziału w spotkaniu nt. „Europejskiego Roku Wolontariatu”, które odbędzie się w dniu 24 maja 2011 r. o godz. 9.30 w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie w Sali Błękitnej.

Organizatorami Regionalnego Zjazdu Szkolnych Klubów Europejskich są Regionalne Centrum Informacji Europejskiej oraz Punkt Informacyjny Europe Direct - Lublin działające przy Europejskim Domu Spotkań – Fundacji Nowy Staw. Patronat nad Zjazdem objęła Pani Henryka Strojnowska Wicewojewoda Lubelski. Na tegorocznym Zjeździe zostanie m.in. rozstrzygnięty konkurs pt. „Zjednoczona w różnorodności, czyli mój region w Unii Europejskiej”.

Do udziału w spotkaniu zapraszamy wszystkich uczniów wraz z opiekunami, którzy:

• działają w Szkolnych Klubach Europejskich,
• uczą się w klasach o profilu europejskim,
• interesują się działaniami na rzecz integracji europejskiej.

Zgłoszenia do udziału w spotkaniu przyjmowane będą do 19 maja 2011 r.
pod adresem e-mail: biuro@rcie.lublin.pl.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Regionalnym Centrum Informacji Europejskiej w Lublinie,
dzwoniąc pod nr tel. 81 534 61 91. Osobą do kontaktu pozostaje Andrzej Skórski.

DO POBRANIA :pismo-wicewojewoda-strojnowska pismo-wicewojewoda-strojnowska