EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI 2011 ROKU


24.05.2011, Lublin Już wkrótce Zjazd Szkolnych Klubów Europejskich Regionalne Centrum Informacji Europejskiej w Lublinie, Europe Direct Lublin

Serdecznie zapraszamy nauczycieli, dzieci i młodzież szkół z województwa lubelskiego do udziału w spotkaniu nt. „Europejskiego Roku Wolontariatu”, które odbędzie się w dniu 24 maja 2011 r. o godz. 9.30 w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie w Sali Błękitnej.

Organizatorami Regionalnego Zjazdu Szkolnych Klubów Europejskich są Regionalne Centrum Informacji Europejskiej oraz Punkt Informacyjny Europe Direct - Lublin działające przy Europejskim Domu Spotkań – Fundacji Nowy Staw. Patronat nad Zjazdem objęła Pani Henryka Strojnowska Wicewojewoda Lubelski. Na tegorocznym Zjeździe zostanie m.in. rozstrzygnięty konkurs pt. „Zjednoczona w różnorodności, czyli mój region w Unii Europejskiej”.

Do udziału w spotkaniu zapraszamy wszystkich uczniów wraz z opiekunami, którzy:

• działają w Szkolnych Klubach Europejskich,
• uczą się w klasach o profilu europejskim,
• interesują się działaniami na rzecz integracji europejskiej.

Zgłoszenia do udziału w spotkaniu przyjmowane będą do 19 maja 2011 r.
pod adresem e-mail: biuro@rcie.lublin.pl.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Regionalnym Centrum Informacji Europejskiej w Lublinie,
dzwoniąc pod nr tel. 81 534 61 91. Osobą do kontaktu pozostaje Andrzej Skórski.

DO POBRANIA :pismo-wicewojewoda-strojnowska pismo-wicewojewoda-strojnowska


PROJEKTY
FUNDACJI

NowyStaw

LUBELSCY
ZAWODOWCY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw


REWITALIZACJA

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

PEŁNOSPRAWNI
NA LUBELSKIM
RYNKU PRACY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

MŁODOŚĆ
MOJĄ SZANSĄ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

KIERUNEK
PRACA

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

CZAS
NA ZMIANY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

CZAS NA
AKTYWNOŚĆ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

MŁODOŚĆ
SZANSĄ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

AKTYWNI
OD DZIŚ
mazowieckie

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

BIZNES
NA START

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

AKTYWNI
OD DZIŚ
lubelskie

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

POSTAW NA
BIZNES

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ