EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI 2011 ROKU


8-10.05.2011 r., Lublin Trzydniowe Święto Europy w Lublinie Regionalne Centrum Informacji Europejskiej w Lublinie, Europe Direct Lublin

W maju po raz kolejny obchodzimy Dzień Europy. Tym razem świętować będziemy przez trzy dni! 8 maja zapraszamy na Europejski Piknik Rowerowy, 9 maja na Europejskie Stoisko Informacyjne, Symulację Obrad Parlamentu Europejskiego oraz Europejską Grę Miejską, a w ostatni dzień obchodów Dnia Europy odbędzie się konferencja na temat wykorzystania funduszy strukturalnych na Lubelszczyźnie. 


Europejski Piknik Rowerowy,
8 maja 2011

Rozpoczynamy o godz. 14.00 na Pl. Łokietka przed Ratuszem, skąd, pod "eskortą" patroli rowerowych Straży Miejskiej, przejedziemy ulicami i ścieżkami rowerowymi nad Zalew Zemborzycki do ośrodka "Słoneczny Wrotków.” Tam odbędzie się nasz Piknik, w ramach którego czekają na Państwa liczne atrakcje:

 • konkursy europejskie z nagrodami
 • miasteczko rowerowe
 • bezpłatne znakowanie rowerów
 • rowerowy tor przeszkód
 • warsztaty rowerowe "zrób to sam"
 • kurs pierwszej pomocy
 • gry i zabawy dla dzieci
 • występy artystyczne
 • warsztaty żonglerskie
 • warsztaty kuglarskie
 • stoisko informacyjne o UE
 • darmowy poczęstunek (grill)
 • oraz wiele innych atrakcji ...

Uczestnictwo w Pikniku jest otwarte dla wszystkich, nie tylko dla fanów dwóch kółek.


Konkurs pt. „Symulacja Obrad Parlamentu Europejskiego”,
9 maja 2011

Uczniów szkół ponadgimnazjalnych zapraszamy na kolejną już edycję symulacji obrad Parlamentu Europejskiego, która odbędzie się 9 maja 2011 r. w lubelskim Ratuszu (Sala Obrad Rady Miasta) przy Placu Łokietka 1.

Celem symulacji jest rozpowszechnienie wiedzy na temat struktur i funkcjonowania Unii Europejskiej, a zwłaszcza Parlamentu Europejskiego, a także rozwijanie u młodzieży umiejętności prowadzenia dyskusji, retoryki, argumentacji.

Prosimy o wysyłanie zgłoszeń na załączonym formularzu
do dnia 4 maja 2011 roku
do godziny 14.00
faxem na numer 81 534 61 92 lub mailem na adres biuro@rcie.lublin.pl.

DO POBRANIA:
Formularz zgłoszeniowy na Symulację : PDF , MS Word
Regulamin Symulacji : PDF , MS Word
Program Symulacji : PDF , MS Word


Europejska Gra Miejska,
9 maja 2011

Dla młodszych (uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych) przygotowaliśmy grę terenową.
Gra odbędzie się w centrum Lublina. Jej uczestnicy będą mieli za zadanie znalezienie odpowiedzi na pytania dotyczące kwestii europejskich związanych z naszym miastem. W tym celu drużyny będą musiały odwiedzić instytucje, odnaleźć budynki, porozmawiać z odpowiednimi osobami. Gra rozpocznie się o godz. 10.30 na europejskim stoisku informacyjnym pod Ratuszem przy Placu Łokietka w Lublinie, a zakończy się najpóźniej o godz. 12.30 w tym samym miejscu.

W grze wezmą udział drużyny 5-osobowe pod opieką nauczyciela/opiekuna. Za ukończenie gry i dotarcie na metę z prawidłowymi odpowiedziami przewidziane są nagrody rzeczowe.

Prosimy o wysyłanie zgłoszeń na załączonym formularzu
do dnia 5 maja 2011
roku
faxem na numer 81 534 61 92 lub mailem na adres europe-direct@europe-direct.lublin.pl.

O zakwalifikowaniu się do konkursu decyduje kolejność zgłoszeń.
Zgłoszone drużyny powinny stawić się w punkcie startu o godz. 10.15.

DO POBRANIA:
Formularz zgłoszeniowy na Grę Miejską : PDF , MS Word
Regulamin Gry Miejskiej : PDF , MS Word


Europejskie Stoisko Informacyjne,
9 maja 2011

Zapraszamy wszystkich mieszkańców Lublina i Lubelszczyzny na stoisko, na którym będzie można zasięgnąć informacji na temat Unii Europejskiej i zaopatrzyć się w publikacje i materiały na temat UE. Stoisko będzie rozstawione w centrum Lublina przed Ratuszem na Placu Łokietka w godzinach 9-15.


Konferencja pt. „Fundusze Europejskie rozwijają Lublin.
Dobre praktyki w wykorzystaniu Funduszy Europejskich”,
10 maja 2011

W Sali Błękitnej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego zgromadzi się prawie 350 beneficjentów funduszy unijnych z terenu miasta Lublin (przedstawiciele samorządu, oświaty, ochrony zdrowia, duchowieństwa, służb mundurowych, fundacji, stowarzyszeń, przedsiębiorców itp.), aby przedstawić swoje doświadczenia w aplikacji o środki z Unii Europejskiej. Różnorodność prelegentów odzwierciedla szerokie zastosowanie Funduszy Europejskich.

Patronat honorowy nad konferencją objął: Pan Krzysztof Żuk Prezydent Miasta Lublin, Pan Krzysztof Hetman Marszałek Województwa Lubelskiego oraz Pani Genowefa Tokarska Wojewoda LubelskiOrganizatorami Dnia Europy są:

Regionalne Centrum Informacji Europejskiej w Lublinie,
Punkt Informacyjny Europe Direct – Lublin,
Wydział Funduszy Europejskich Urzędu Miasta Lublin oraz
Stowarzyszenie Rowerowy Lublin.Organizacja 
PROJEKTY
FUNDACJI

NowyStaw

LUBELSCY
ZAWODOWCY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw


REWITALIZACJA

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

PEŁNOSPRAWNI
NA LUBELSKIM
RYNKU PRACY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

MŁODOŚĆ
MOJĄ SZANSĄ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

KIERUNEK
PRACA

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

CZAS
NA ZMIANY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

CZAS NA
AKTYWNOŚĆ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

MŁODOŚĆ
SZANSĄ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

AKTYWNI
OD DZIŚ
mazowieckie

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

BIZNES
NA START

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

AKTYWNI
OD DZIŚ
lubelskie

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

POSTAW NA
BIZNES

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ