EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI 2011 ROKU


8-10.05.2011 r., Lublin Trzydniowe Święto Europy w Lublinie Regionalne Centrum Informacji Europejskiej w Lublinie, Europe Direct Lublin

W maju po raz kolejny obchodzimy Dzień Europy. Tym razem świętować będziemy przez trzy dni! 8 maja zapraszamy na Europejski Piknik Rowerowy, 9 maja na Europejskie Stoisko Informacyjne, Symulację Obrad Parlamentu Europejskiego oraz Europejską Grę Miejską, a w ostatni dzień obchodów Dnia Europy odbędzie się konferencja na temat wykorzystania funduszy strukturalnych na Lubelszczyźnie. 


Europejski Piknik Rowerowy,
8 maja 2011

Rozpoczynamy o godz. 14.00 na Pl. Łokietka przed Ratuszem, skąd, pod "eskortą" patroli rowerowych Straży Miejskiej, przejedziemy ulicami i ścieżkami rowerowymi nad Zalew Zemborzycki do ośrodka "Słoneczny Wrotków.” Tam odbędzie się nasz Piknik, w ramach którego czekają na Państwa liczne atrakcje:

 • konkursy europejskie z nagrodami
 • miasteczko rowerowe
 • bezpłatne znakowanie rowerów
 • rowerowy tor przeszkód
 • warsztaty rowerowe "zrób to sam"
 • kurs pierwszej pomocy
 • gry i zabawy dla dzieci
 • występy artystyczne
 • warsztaty żonglerskie
 • warsztaty kuglarskie
 • stoisko informacyjne o UE
 • darmowy poczęstunek (grill)
 • oraz wiele innych atrakcji ...

Uczestnictwo w Pikniku jest otwarte dla wszystkich, nie tylko dla fanów dwóch kółek.


Konkurs pt. „Symulacja Obrad Parlamentu Europejskiego”,
9 maja 2011

Uczniów szkół ponadgimnazjalnych zapraszamy na kolejną już edycję symulacji obrad Parlamentu Europejskiego, która odbędzie się 9 maja 2011 r. w lubelskim Ratuszu (Sala Obrad Rady Miasta) przy Placu Łokietka 1.

Celem symulacji jest rozpowszechnienie wiedzy na temat struktur i funkcjonowania Unii Europejskiej, a zwłaszcza Parlamentu Europejskiego, a także rozwijanie u młodzieży umiejętności prowadzenia dyskusji, retoryki, argumentacji.

Prosimy o wysyłanie zgłoszeń na załączonym formularzu
do dnia 4 maja 2011 roku
do godziny 14.00
faxem na numer 81 534 61 92 lub mailem na adres biuro@rcie.lublin.pl.

DO POBRANIA:
Formularz zgłoszeniowy na Symulację : PDF , MS Word
Regulamin Symulacji : PDF , MS Word
Program Symulacji : PDF , MS Word


Europejska Gra Miejska,
9 maja 2011

Dla młodszych (uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych) przygotowaliśmy grę terenową.
Gra odbędzie się w centrum Lublina. Jej uczestnicy będą mieli za zadanie znalezienie odpowiedzi na pytania dotyczące kwestii europejskich związanych z naszym miastem. W tym celu drużyny będą musiały odwiedzić instytucje, odnaleźć budynki, porozmawiać z odpowiednimi osobami. Gra rozpocznie się o godz. 10.30 na europejskim stoisku informacyjnym pod Ratuszem przy Placu Łokietka w Lublinie, a zakończy się najpóźniej o godz. 12.30 w tym samym miejscu.

W grze wezmą udział drużyny 5-osobowe pod opieką nauczyciela/opiekuna. Za ukończenie gry i dotarcie na metę z prawidłowymi odpowiedziami przewidziane są nagrody rzeczowe.

Prosimy o wysyłanie zgłoszeń na załączonym formularzu
do dnia 5 maja 2011
roku
faxem na numer 81 534 61 92 lub mailem na adres europe-direct@europe-direct.lublin.pl.

O zakwalifikowaniu się do konkursu decyduje kolejność zgłoszeń.
Zgłoszone drużyny powinny stawić się w punkcie startu o godz. 10.15.

DO POBRANIA:
Formularz zgłoszeniowy na Grę Miejską : PDF , MS Word
Regulamin Gry Miejskiej : PDF , MS Word


Europejskie Stoisko Informacyjne,
9 maja 2011

Zapraszamy wszystkich mieszkańców Lublina i Lubelszczyzny na stoisko, na którym będzie można zasięgnąć informacji na temat Unii Europejskiej i zaopatrzyć się w publikacje i materiały na temat UE. Stoisko będzie rozstawione w centrum Lublina przed Ratuszem na Placu Łokietka w godzinach 9-15.


Konferencja pt. „Fundusze Europejskie rozwijają Lublin.
Dobre praktyki w wykorzystaniu Funduszy Europejskich”,
10 maja 2011

W Sali Błękitnej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego zgromadzi się prawie 350 beneficjentów funduszy unijnych z terenu miasta Lublin (przedstawiciele samorządu, oświaty, ochrony zdrowia, duchowieństwa, służb mundurowych, fundacji, stowarzyszeń, przedsiębiorców itp.), aby przedstawić swoje doświadczenia w aplikacji o środki z Unii Europejskiej. Różnorodność prelegentów odzwierciedla szerokie zastosowanie Funduszy Europejskich.

Patronat honorowy nad konferencją objął: Pan Krzysztof Żuk Prezydent Miasta Lublin, Pan Krzysztof Hetman Marszałek Województwa Lubelskiego oraz Pani Genowefa Tokarska Wojewoda LubelskiOrganizatorami Dnia Europy są:

Regionalne Centrum Informacji Europejskiej w Lublinie,
Punkt Informacyjny Europe Direct – Lublin,
Wydział Funduszy Europejskich Urzędu Miasta Lublin oraz
Stowarzyszenie Rowerowy Lublin.Organizacja