EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI 2011 ROKU


13.04.2011 r., Lublin Konkurs pt. „Symulacja Obrad Parlamentu Europejskiego” Regionalne Centrum Informacji Europejskiej w Lublinie

Serdecznie zapraszamy na kolejną już edycję symulacji obrad Parlamentu Europejskiego, która odbędzie się w ramach obchodów „Dnia Europy” w dniu 9 maja 2011 r. w lubelskim Ratuszu (Sala Obrad Rady Miasta) przy Placu Łokietka 1.

Celem symulacji jest rozpowszechnienie wiedzy na temat struktur i funkcjonowania Unii Europejskiej, a zwłaszcza Parlamentu Europejskiego, a także rozwijanie u młodzieży umiejętności prowadzenia dyskusji, retoryki, argumentacji.

Organizatorami przedsięwzięcia są: Regionalne Centrum Informacji Europejskiej w Lublinie, Punkt Informacyjny Europe Direct – Lublin oraz Wydział Funduszy Europejskich Urzędu Miasta Lublin. Patronat nad konkursem objęła prof. Lena Kolarska-Bobińska Poseł do Parlamentu Europejskiego.

Nagrodą w konkursie jest wyjazd do Parlamentu Europejskiego ufundowany przez prof. Lenę Kolarską – Bobińską Poseł do Parlamentu Europejskiego.

Symulacja Obrad Parlamentu Europejskiego
będzie przebiegała według następującego scenariusza:

9.00 - 9.10.
Powitanie uczestników.

9.10 - 9.55.
Praca poszczególnych frakcji, wybór lidera frakcji i wypracowanie wspólnego, zgodnego z założeniami danej frakcji stanowiska. Zapoznanie się z materiałami przygotowanymi przez organizatora.

9.55 - 10.10.
Przerwa kawowa

10.10 - 10.20.
Rozpoczęcie sesji plenarnej – przedstawienie się członków poszczególnych frakcji.

10.20 - 12.00.
Wystąpienia liderów poszczególnych frakcji z wypracowanym stanowiskiem, dyskusja przedstawicieli poszczególnych frakcji. Głosowanie nad wypracowaniem wspólnego stanowiska dot. poruszanych kwestii:

10.20 - 10.50.
Liberalizacja rynku wewnętrznego Unii Europejskiej – szansa czy zagrożenie?

10.50 - 11.20.
Czy w XXI wieku jest nam potrzebny wolontariat?

11.20 - 11.50.
Polityka energetyczna Unii Europejskiej – energia jądrowa a alternatywne źródła energii.

12.00 - 12.30.
Oficjalne zamknięcie sesji i zaproszenie uczestników na poczęstunek

12.30 – 13.00
Ogłoszenie wyników i uroczyste wręczenie nagród


ZGŁOSZENIA:

Prosimy o wysyłanie zgłoszeń na załączonym formularzu
do dnia 4 maja 2011 roku do godziny 14.00 faxem na numer 81 534 61 92
lub mailem na adres biuro@rcie.lublin.pl.
Wszelkich informacji udziela Andrzej Skórski 81 534 61 91, e- mail jw.

DO POBRANIA:
Formularz zgłoszeniowy na Symulację : PDF , MS Word
Regulamin Symulacji : PDF , MS Word
Program Symulacji : PDF , MS Word

O zakwalifikowaniu się do konkursu decyduje kolejność zgłoszeń.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w naszym przedsięwzięciu!

Formularze zgłoszeniowe do pobrania na stronie RCIE w Lublinie : WIĘCEJPatronat nad Symulacją objęłaOrganizacja


Patronat medialny