EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI 2011 ROKU


28.04.2011 Lublin Zaproszenie na konferencję podsumowującą projekt
„Transfer know-how z doradztwa zawodowego dla młodzieży”
Instytut Rynku Pracy

Europejski  Dom Spotkań- Fundacja Nowy Staw serdecznie zaprasza na konferencję podsumowującą projekt polsko-ukraińsko- białorusko- norweski „Transfer know how z doradztwa zawodowego dla młodzieży” realizowany w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

Konferencja odbędzie w dniu 28 kwietnia 2011 w Hotelu Europa w Lublinie w godzinach 10. 00- 13. 30. Uczestnikami będzie kadra kierownicza i pracownicy instytucji rynku pracy z Polski, Ukrainy i Białorusi.  Konferencja jest ostatnim działaniem projektu, była poprzedzona cyklem 10 warsztatów, 4 wizyt studyjnych i staży.
Celem spotkania jest podsumowanie realizacji projektu, ale też wskazanie  możliwości współpracy Wschód- Zachód w zakresie tematyki społecznej, a w szczególności rynku pracy, w ramach innych projektów oraz prezentacja współczesnych tendencji w doradztwie zawodowym.

Zainteresowane osoby prosimy o elektroniczną rejestrację do dnia 27 kwietnia do godziny 12.00 z podaniem imienia nazwiska, reprezentowanej instytucji oraz adresu e- mail i telefonu kontaktowego na adres m.malyska@eds-fundacja.pl.