EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI 2011 ROKU


14.04.2011 Lublin Konkurs – Symulacja Obrad Rady Unii Europejskiej Regionalne Centrum Informacji Europejskiej w Lublinie

W ramach projektu pt. „Prezydencja na wyciągnięcie ręki” współfinansowanego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw zorganizowała Symulację Obrad Rady Unii Europejskiej.

Symulacja odbyła się w dniu 14 kwietnia 2011 r. Projekt był przeznaczony dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z województwa lubelskiego.

Celem Symulacji było podniesienie poziomu praktycznych umiejętności prowadzenia dyskusji, retoryki, i argumentacji, promocja wiedzy na temat Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej oraz ogólna aktywizacja młodych ludzi oraz przygotowanie ich do udziału w życiu społecznym.

Tematem Symulacji była „Perspektywa finansowa 2014 – 2020”. Uczniowie pracowali w trzyosobowych grupach. Wcielili się oni w rolę przedstawicieli instytucji europejskich oraz Ministrów państw Unii Europejskiej, prowadzących między sobą negocjacje.

Pierwsze miejsce zajęli uczniowie z L.O im. ONZ w Biłgoraju. Na drugim miejscu uplasowali się uczniowie z VI L.O. im. Hugona Kołłątaja w Lublinie, a na trzecim uczniowie z I L.O. w Puławach.

Wsparcie merytoryczne i organizacyjne przedsięwzięcia zapewniło Regionalne Centrum Informacji Europejskiej w Lublinie.


powiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszenie
powiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszenie
powiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszenie
powiekszenie