EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI 2011 ROKU


11.04.2011 Lublin Międzynarodowe seminarium „Student – be active!” już wkrótce w Nasutowie! Rozpoczynamy zapisy na warsztaty! Europejskie Centrum Współpracy Młodzieży

Międzynarodowe seminarium studenckie, zatytułowane ”Studencie - bądź aktywny”, odbędzie się w Lublinie w dniach 6 - 11 maja 2011 roku. Seminarium jest skierowane do aktywnie angażujących się w działalność wolontariacką studentów, pochodzących z: Polski, Łotwy, Turcji, Grecji, Rumunii oraz Włoch.

Kilka słów o projekcie:
Myślą przewodnią seminarium jest przedyskutowanie w międzynarodowym gronie kwestii dotyczących aktywnego angażowania się studentów w działalność pozauczelnianą.  W dyskusji warsztatowej chcemy się skupić na obszarach tematycznych takich jak:

 • Aktywność studencka w XXI wieku
 • Działalność w organizacjach studenckich
 • Znaczenie aktywności dla studentów
 • Wpływ aktywności studenckiej na przyszłe zatrudnienie
 • Aktywny student = aktywny pracownik?
 • Studencka kariera po studiach
 • Wolontariat szansą na rozwój
 • Czym dla młodego człowieka jest wolontariat?
 • Jakie umiejętności możemy zdobyć jako wolontariusz?
 • Cechy dobrego wolontariusza
 • Wpływ działalności wolontariackiej na przyszłe zatrudnienie
 • Czym kierować się przy wyborze właściwej ścieżki wolontariackiej?
 • Mobilność studencka w Unii Europejskiej
 • Szanse rozwoju dzięki byciu mobilnym
 • Na co trzeba uważać decydując się na kilkumiesięczny wyjazd za granicę?
 • Międzynarodowe wymiany studenckie, a zagraniczne praktyki i wolontariat – czy można porównywać korzyści płynące z tych trzech form?
 • Czy wyjazdy rzeczywiście przyczyniają się do przełamywania wzajemnych barier i uprzedzeń, czy są to tylko pozory?
 • Polityka informacyjna w polityce młodzieżowej Unii Europejskiej
 • Polityka informacyjna w ramach polityki młodzieżowej UE i jej funkcjonowanie w różnych państwach
 • Świadomość studentów w zakresie możliwości wynikających z programów UE
 • Wsparcie aktywności studentów ze strony instytucji państwowych i organizacji pozarządowych
 • Relacje między instytucjami państwowymi a organizacjami pozarządowymi
 • Praca i studia
 • Studiowanie i praca na pół etatu w miejscach nie do końca związanych z tematyką naszych studiów (barman, kelnerka) czy studia i wolontariat w organizacjach zajmujących się obszarami powiązanymi z tematyką naszych studiów
 • Studenci na rynku pracy i ich szanse na znalezienie zatrudnienia po studiach
 • Co ważniejsze: wiedza teoretyczna czy  umiejętności praktyczne?
 • Na co zwracają uwagę pracodawcy, zatrudniający młodych ludzi po studiach
 • Wyzwania stojące na drodze młodzieży studenckiej, wkraczającej w dorosłe życie

Przed przyjazdem do Polski uczestnicy przeprowadzą badania ankietowe na wspomniane powyżej tematy, które następnie zaprezentują podczas warsztatów. Podczas dyskusji chcemy poznać sytuację, jaka panuje we wspomnianych dziedzinach, w państwach naszych organizacji partnerskich.

Punktem kulminacyjnym seminarium będzie konferencja, która odbędzie się 9 maja w Sali Rady Wydziału Humanistycznego UMCS, w której udział wezmą eksperci, osoby odpowiedzialne za politykę młodzieżową, osoby pracujące w organizacjach wolontariackich, podczas której zostaną przedstawione wyniki pracy w grupach oraz dialog ze studentami.

Konferencja będzie transmitowana na żywo do Internetu przez zespół telewizji internetowej europeanweb.tv.

Efektem końcowym seminarium będzie wypracowywanie wspólnych rekomendacji dla Komisji Europejskiej, uwzględniających przeprowadzone badania, dyskusje warsztatowe oraz podsumowanie konferencji.

Zapisy na warsztaty:

Warsztaty przygotowujące odbędą się 7 i 8 maja a warsztaty podsumowujące 10 maja w Nasutowie koło Lublina. Poszukujemy 40 osób, które wezmą udział w międzynarodowych warsztatach. Zapewniamy transport do i z Nasutowa oraz wyżywienie podczas warsztatów. Zajęcia będą odbywać się po angielsku.
Aby się zgłosić wystarczy wypełnić formularz aplikacyjny zamieszczony poniżej. Wypełniając formularz prosimy również o wybranie grupy warsztatowej, w pracach której chcecie uczestniczyć. O wynikach rekrutacji poinformujemy indywidualnie każdego z aplikantów. 
Więcej informacji już niebawem na stronie www.studentbeactive.eu

Osoba do kontaktu:
Jacek Lis, koordynator projektu, e-mail: j.lis@eds-fundacja.pl


Projekt współfinansowany ze środków
Programu „Młodzież w działaniu” Unii Europejskiejwww.mlodziez.org.pl


PATRONAT MEDIALNY
europeanweb.tv


PROJEKTY
FUNDACJI

NowyStaw

LUBELSCY
ZAWODOWCY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw


REWITALIZACJA

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

PEŁNOSPRAWNI
NA LUBELSKIM
RYNKU PRACY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

MŁODOŚĆ
MOJĄ SZANSĄ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

KIERUNEK
PRACA

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

CZAS
NA ZMIANY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

CZAS NA
AKTYWNOŚĆ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

MŁODOŚĆ
SZANSĄ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

AKTYWNI
OD DZIŚ
mazowieckie

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

BIZNES
NA START

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

AKTYWNI
OD DZIŚ
lubelskie

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

POSTAW NA
BIZNES

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ