EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI 2011 ROKU


07.03.2011 – 18.03.2011 Rozwady Ekonomia Społeczna w praktyce – jak rozpocząć własną działalność? Instytut Rynku Pracy

Kolejne szkolenie z zakresu ekonomii społecznej realizowane w ramach projektu „RAZEM! – inicjatywy z obszaru ekonomii społecznej” odbyło się w Rozwadach, w gminie Gielniów, w powiecie przysuskim. Szkolenie realizowane w dniach 07.03.2011-18.03.2011 zgromadziło dziesięcioro uczestników, zarówno pań, jak i panów, zainteresowanych tematyką ekonomii społecznej

W czasie szkolenia uczestnicy zapoznawali się z zasadami funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej, możliwościami funkcjonowania na lokalnym rynku, a także z możliwościami pozyskania na swoje pomysły dofinansowania ze źródeł zewnętrznych. 

Dużym zainteresowaniem cieszyła się tematyka wykorzystania na rozwój podmiotów ekonomii społecznej środków dostępnych w ramach Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej. 

W czasie 8 dni spotkań z ekspertami z zakresu ekonomii społecznej i prawa uczestnicy mogli poznać zarówno swoje możliwości, jak też uwarunkowania prawne, dające im możliwość rozpoczęcia działalności w ramach podmiotów ekonomii społecznej. 

Pomysły, jakie pojawiły się w czasie szkolenia z pewnością będą dalej dopracowywane i uszczegóławiane, aby ich prezentacja w czasie konkursu na najlepszą inicjatywę z obszaru ekonomii społecznej uzyskała uznanie i aprobatę komisji oceniającej. 


WITRYNA PROJEKTU
http://www.irp-fundacja.pl/esradom/003.php


GALERIA MULTIMEDIALNA
http://www.irp-fundacja.pl/esradom/003.php