EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI 2011 ROKU


07.03.2011 – 18.03.2011 Rozwady Ekonomia Społeczna w praktyce – jak rozpocząć własną działalność? Instytut Rynku Pracy

Kolejne szkolenie z zakresu ekonomii społecznej realizowane w ramach projektu „RAZEM! – inicjatywy z obszaru ekonomii społecznej” odbyło się w Rozwadach, w gminie Gielniów, w powiecie przysuskim. Szkolenie realizowane w dniach 07.03.2011-18.03.2011 zgromadziło dziesięcioro uczestników, zarówno pań, jak i panów, zainteresowanych tematyką ekonomii społecznej

W czasie szkolenia uczestnicy zapoznawali się z zasadami funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej, możliwościami funkcjonowania na lokalnym rynku, a także z możliwościami pozyskania na swoje pomysły dofinansowania ze źródeł zewnętrznych. 

Dużym zainteresowaniem cieszyła się tematyka wykorzystania na rozwój podmiotów ekonomii społecznej środków dostępnych w ramach Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej. 

W czasie 8 dni spotkań z ekspertami z zakresu ekonomii społecznej i prawa uczestnicy mogli poznać zarówno swoje możliwości, jak też uwarunkowania prawne, dające im możliwość rozpoczęcia działalności w ramach podmiotów ekonomii społecznej. 

Pomysły, jakie pojawiły się w czasie szkolenia z pewnością będą dalej dopracowywane i uszczegóławiane, aby ich prezentacja w czasie konkursu na najlepszą inicjatywę z obszaru ekonomii społecznej uzyskała uznanie i aprobatę komisji oceniającej. 


WITRYNA PROJEKTU
http://www.irp-fundacja.pl/esradom/003.php


GALERIA MULTIMEDIALNA
http://www.irp-fundacja.pl/esradom/003.php


PROJEKTY
FUNDACJI

NowyStaw

LUBELSCY
ZAWODOWCY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw


REWITALIZACJA

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

PEŁNOSPRAWNI
NA LUBELSKIM
RYNKU PRACY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

MŁODOŚĆ
MOJĄ SZANSĄ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

KIERUNEK
PRACA

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

CZAS
NA ZMIANY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

CZAS NA
AKTYWNOŚĆ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

MŁODOŚĆ
SZANSĄ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

AKTYWNI
OD DZIŚ
mazowieckie

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

BIZNES
NA START

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

AKTYWNI
OD DZIŚ
lubelskie

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

POSTAW NA
BIZNES

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ