EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI 2011 ROKU


28.02.2011 – 14.03.2011 Zaborowie Agroturystyka, catering? A może coś innego… Instytut Rynku Pracy

Szkolenie z zakresu ekonomii społecznej, realizowane w ramach projektu „RAZEM! – inicjatywy z obszaru ekonomii społecznej”, jakie odbyło się w Zaborowiu, przyczyniło się do powstania wielu nowych pomysłów na własną aktywność zawodową, która może być wykorzystana w ramach inicjatyw z zakresu ekonomii społecznej. 

Nowe pomysły, a także weryfikacja i gruntowna ocena dotychczasowych działań, pojawiły się w trakcie szkolenia realizowanego w dniach 28.02.2011-14.03.2011 w Świetlicy w Zaborowiu. 
Uczestniczki szkolenia, mieszkanki Zaborowia i okolicznych miejscowości, mogły zapoznać się z zasadami funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej, możliwościami funkcjonowania na lokalnym rynku, a także z możliwościami pozyskania na swoje pomysły dofinansowania ze źródeł zewnętrznych, w tym w ramach Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej. 

W czasie 8 dni spotkań z ekspertami z zakresu ekonomii społecznej i prawa uczestniczki mogły poznać zarówno swoje możliwości, jak też uwarunkowania prawne, dające im możliwość rozpoczęcia działalności w ramach podmiotów ekonomii społecznej. 

Szkolenie przyczyniło się do powstania nowych pomysłów, które, w przypadku zwycięstwa w konkursie na najlepszą inicjatywę, będą uszczegóławiane i omawiane w czasie indywidualnych konsultacji ze specjalistami z zakresu ekonomii społecznej w późniejszym etapie projektu.


WITRYNA PROJEKTU
http://www.irp-fundacja.pl/esradom/004.php


GALERIA MULTIMEDIALNA
http://www.irp-fundacja.pl/esradom/004.php