EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI 2011 ROKU


28.02.2011 – 14.03.2011 Zaborowie Agroturystyka, catering? A może coś innego… Instytut Rynku Pracy

Szkolenie z zakresu ekonomii społecznej, realizowane w ramach projektu „RAZEM! – inicjatywy z obszaru ekonomii społecznej”, jakie odbyło się w Zaborowiu, przyczyniło się do powstania wielu nowych pomysłów na własną aktywność zawodową, która może być wykorzystana w ramach inicjatyw z zakresu ekonomii społecznej. 

Nowe pomysły, a także weryfikacja i gruntowna ocena dotychczasowych działań, pojawiły się w trakcie szkolenia realizowanego w dniach 28.02.2011-14.03.2011 w Świetlicy w Zaborowiu. 
Uczestniczki szkolenia, mieszkanki Zaborowia i okolicznych miejscowości, mogły zapoznać się z zasadami funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej, możliwościami funkcjonowania na lokalnym rynku, a także z możliwościami pozyskania na swoje pomysły dofinansowania ze źródeł zewnętrznych, w tym w ramach Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej. 

W czasie 8 dni spotkań z ekspertami z zakresu ekonomii społecznej i prawa uczestniczki mogły poznać zarówno swoje możliwości, jak też uwarunkowania prawne, dające im możliwość rozpoczęcia działalności w ramach podmiotów ekonomii społecznej. 

Szkolenie przyczyniło się do powstania nowych pomysłów, które, w przypadku zwycięstwa w konkursie na najlepszą inicjatywę, będą uszczegóławiane i omawiane w czasie indywidualnych konsultacji ze specjalistami z zakresu ekonomii społecznej w późniejszym etapie projektu.


WITRYNA PROJEKTU
http://www.irp-fundacja.pl/esradom/004.php


GALERIA MULTIMEDIALNA
http://www.irp-fundacja.pl/esradom/004.php


PROJEKTY
FUNDACJI

NowyStaw

LUBELSCY
ZAWODOWCY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw


REWITALIZACJA

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

PEŁNOSPRAWNI
NA LUBELSKIM
RYNKU PRACY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

MŁODOŚĆ
MOJĄ SZANSĄ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

KIERUNEK
PRACA

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

CZAS
NA ZMIANY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

CZAS NA
AKTYWNOŚĆ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

MŁODOŚĆ
SZANSĄ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

AKTYWNI
OD DZIŚ
mazowieckie

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

BIZNES
NA START

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

AKTYWNI
OD DZIŚ
lubelskie

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

POSTAW NA
BIZNES

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ