EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI 2011 ROKU


13 kwietnia 2011. Biłgoraj Konferencja podsumowująca projekt
„RAZEM! – inicjatywy z obszaru ekonomii społecznej”
Instytut Rynku Pracy

13 kwietnia br. w Biłgorajskiej Agencji Rozwoju Regionalnego odbędzie się konferencja podsumowująca projekt „RAZEM – inicjatywy z obszaru ekonomii społecznej”.

Przedmiotem konferencji jest podsumowanie realizacji projektu, prezentacja jego rezultatów, a także prezentacja korzyści społecznych i ekonomicznych wynikających z powstawania podmiotów ekonomii społecznej.

Projekt „RAZEM! – inicjatywy z obszaru ekonomii społecznej” adresowany był do osób bezrobotnych, będących odbiorcami pomocy społecznej i zamieszkujących tereny województwa lubelskiego, a także pracowników instytucji rynku pracy oraz instytucji pomocy i integracji społecznej z terenu województwa lubelskiego.

Celem głównym projektu było podniesienie poziomu wiedzy i kompetencji uczestników w zakresie zakładania podmiotów ekonomii społecznej, zachęcanie do nawiązywania współpracy lokalnej ukierunkowanej na rozwiązywanie problemów społecznych oraz motywowanie do utworzenia podmiotów ekonomii społecznej.
Cel ten zrealizowaliśmy poprzez szkolenia z zakresu ekonomii społecznej, spotkania na temat partnerstwa lokalnego oraz indywidualne i grupowe poradnictwa prawno-księgowe oraz marketingowe dla nowopowstałych inicjatyw z zakresu ekonomii społecznej.


Więcej informacji na stronie:
http://www.irp-fundacja.pl/ekonomiaspoleczna/index.php


PROJEKTY
FUNDACJI

NowyStaw

LUBELSCY
ZAWODOWCY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw


REWITALIZACJA

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

PEŁNOSPRAWNI
NA LUBELSKIM
RYNKU PRACY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

MŁODOŚĆ
MOJĄ SZANSĄ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

KIERUNEK
PRACA

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

CZAS
NA ZMIANY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

CZAS NA
AKTYWNOŚĆ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

MŁODOŚĆ
SZANSĄ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

AKTYWNI
OD DZIŚ
mazowieckie

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

BIZNES
NA START

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

AKTYWNI
OD DZIŚ
lubelskie

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

POSTAW NA
BIZNES

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ