EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI 2011 ROKU


13 kwietnia 2011. Biłgoraj Konferencja podsumowująca projekt
„RAZEM! – inicjatywy z obszaru ekonomii społecznej”
Instytut Rynku Pracy

13 kwietnia br. w Biłgorajskiej Agencji Rozwoju Regionalnego odbędzie się konferencja podsumowująca projekt „RAZEM – inicjatywy z obszaru ekonomii społecznej”.

Przedmiotem konferencji jest podsumowanie realizacji projektu, prezentacja jego rezultatów, a także prezentacja korzyści społecznych i ekonomicznych wynikających z powstawania podmiotów ekonomii społecznej.

Projekt „RAZEM! – inicjatywy z obszaru ekonomii społecznej” adresowany był do osób bezrobotnych, będących odbiorcami pomocy społecznej i zamieszkujących tereny województwa lubelskiego, a także pracowników instytucji rynku pracy oraz instytucji pomocy i integracji społecznej z terenu województwa lubelskiego.

Celem głównym projektu było podniesienie poziomu wiedzy i kompetencji uczestników w zakresie zakładania podmiotów ekonomii społecznej, zachęcanie do nawiązywania współpracy lokalnej ukierunkowanej na rozwiązywanie problemów społecznych oraz motywowanie do utworzenia podmiotów ekonomii społecznej.
Cel ten zrealizowaliśmy poprzez szkolenia z zakresu ekonomii społecznej, spotkania na temat partnerstwa lokalnego oraz indywidualne i grupowe poradnictwa prawno-księgowe oraz marketingowe dla nowopowstałych inicjatyw z zakresu ekonomii społecznej.


Więcej informacji na stronie:
http://www.irp-fundacja.pl/ekonomiaspoleczna/index.php