EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI 2011 ROKU


29.03., 05.04.2011 Nasutów „Bądź przedsiębiorczy”
– możliwości pozyskania funduszy unijnych na działalność gospodarczą
Europe Direct Lublin

Punkt Informacyjny Europe Direct – Lublin zorganizował szkolenie dla studentów ostatnich lat studiów, absolwentów i osób bezrobotnych na temat tego, jak założyć działalność gospodarczą i jak pozyskać na nią środki unijne.

Początkowo planowaliśmy przeprowadzić tylko jedno szkolenie, dla grupy 25 osób, jednak ilość nadesłanych zgłoszeń pokazała nam, że szkolenie o tej tematyce jest teraz niezwykle potrzebne. Dlatego zrobiliśmy też drugą turę szkolenia i w sumie przeszkoliliśmy ponad 60 osób.


powiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszenie powiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszenie powiekszeniepowiekszenie

Szkolenie obejmowało zasady zakładania działalności gospodarczej, przedstawienie możliwości pozyskania środków europejskich na otwarcie działalności gospodarczej (m.in. Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego oraz Program Operacyjny Kapitał Ludzki), przedstawienie harmonogramu naboru wniosków, przedstawienie formularzy aplikacyjnych oraz prezentację dobrych praktyk. Po szkoleniu każdy uczestnik miał możliwość bezpośrednich konsultacji indywidualnych z trenerem, specjalistą z zakresu funduszy strukturalnych.


Szkolenie współfinansowane ze środków Komisji Europejskiej.