EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI 2011 ROKU


29.03., 05.04.2011 Nasutów „Bądź przedsiębiorczy”
– możliwości pozyskania funduszy unijnych na działalność gospodarczą
Europe Direct Lublin

Punkt Informacyjny Europe Direct – Lublin zorganizował szkolenie dla studentów ostatnich lat studiów, absolwentów i osób bezrobotnych na temat tego, jak założyć działalność gospodarczą i jak pozyskać na nią środki unijne.

Początkowo planowaliśmy przeprowadzić tylko jedno szkolenie, dla grupy 25 osób, jednak ilość nadesłanych zgłoszeń pokazała nam, że szkolenie o tej tematyce jest teraz niezwykle potrzebne. Dlatego zrobiliśmy też drugą turę szkolenia i w sumie przeszkoliliśmy ponad 60 osób.


powiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszenie powiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszenie powiekszeniepowiekszenie

Szkolenie obejmowało zasady zakładania działalności gospodarczej, przedstawienie możliwości pozyskania środków europejskich na otwarcie działalności gospodarczej (m.in. Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego oraz Program Operacyjny Kapitał Ludzki), przedstawienie harmonogramu naboru wniosków, przedstawienie formularzy aplikacyjnych oraz prezentację dobrych praktyk. Po szkoleniu każdy uczestnik miał możliwość bezpośrednich konsultacji indywidualnych z trenerem, specjalistą z zakresu funduszy strukturalnych.


Szkolenie współfinansowane ze środków Komisji Europejskiej.


PROJEKTY
FUNDACJI

NowyStaw

LUBELSCY
ZAWODOWCY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw


REWITALIZACJA

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

PEŁNOSPRAWNI
NA LUBELSKIM
RYNKU PRACY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

MŁODOŚĆ
MOJĄ SZANSĄ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

KIERUNEK
PRACA

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

CZAS
NA ZMIANY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

CZAS NA
AKTYWNOŚĆ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

MŁODOŚĆ
SZANSĄ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

AKTYWNI
OD DZIŚ
mazowieckie

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

BIZNES
NA START

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

AKTYWNI
OD DZIŚ
lubelskie

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

POSTAW NA
BIZNES

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ