EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI 2011 ROKU


04.04.2011 Lublin Interaktywny konkurs wiedzy o Prezydencji Regionalne Centrum Informacji Europejskiej w Lublinie

Na początku kwietnia rusza interaktywny konkurs wiedzy na temat Prezydencji.

Konkurs będzie przeznaczony dla uczniów szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych z województwa lubelskiego. Uczniowie wyżej wspomnianych szkół, na naszej stronie internetowej (www.prezydencja2011.org), będą mogli wziąć udział w konkursie wiedzowym o Prezydencji.

Każdy z uczestników konkursu wypełni test jednokrotnego wyboru składający się z 15 pytań o takim samym stopniu trudności. Zakres testu obejmie następującą tematykę: Prezydencja, Rada Unii Europejskiej, priorytety polskiej Prezydencji, a także bardzo ogólną wiedzę o Unii Europejskiej. Nad prawidłowym przebiegiem konkursu będzie czuwać jury, w skład którego wejdą: przedstawiciel Regionalnego Centrum Informacji Europejskiej w Lublinie, przedstawiciel Punktu Informacyjnego Europe Direct - Lublin oraz przedstawiciel Kuratorium Oświaty w Lublinie.


Konkurs jest realizowany w ramach projektu pt.
„Prezydencja na wyciągnięcie ręki"
i jest współfinansowany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych.


Osobą do kontaktu pozostaje Andrzej Skórski,
tel. 81 534 61 91, e-mail: a.skorski@eds-fundacja.pl


Więcej informacji o konkursie będzie można znaleźć na stronie www.prezydencja2011.org
PROJEKTY
FUNDACJI

NowyStaw

LUBELSCY
ZAWODOWCY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw


REWITALIZACJA

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

PEŁNOSPRAWNI
NA LUBELSKIM
RYNKU PRACY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

MŁODOŚĆ
MOJĄ SZANSĄ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

KIERUNEK
PRACA

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

CZAS
NA ZMIANY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

CZAS NA
AKTYWNOŚĆ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

MŁODOŚĆ
SZANSĄ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

AKTYWNI
OD DZIŚ
mazowieckie

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

BIZNES
NA START

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

AKTYWNI
OD DZIŚ
lubelskie

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

POSTAW NA
BIZNES

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ