EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI 2011 ROKU


04.04.2011 Lublin Interaktywny konkurs wiedzy o Prezydencji Regionalne Centrum Informacji Europejskiej w Lublinie

Na początku kwietnia rusza interaktywny konkurs wiedzy na temat Prezydencji.

Konkurs będzie przeznaczony dla uczniów szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych z województwa lubelskiego. Uczniowie wyżej wspomnianych szkół, na naszej stronie internetowej (www.prezydencja2011.org), będą mogli wziąć udział w konkursie wiedzowym o Prezydencji.

Każdy z uczestników konkursu wypełni test jednokrotnego wyboru składający się z 15 pytań o takim samym stopniu trudności. Zakres testu obejmie następującą tematykę: Prezydencja, Rada Unii Europejskiej, priorytety polskiej Prezydencji, a także bardzo ogólną wiedzę o Unii Europejskiej. Nad prawidłowym przebiegiem konkursu będzie czuwać jury, w skład którego wejdą: przedstawiciel Regionalnego Centrum Informacji Europejskiej w Lublinie, przedstawiciel Punktu Informacyjnego Europe Direct - Lublin oraz przedstawiciel Kuratorium Oświaty w Lublinie.


Konkurs jest realizowany w ramach projektu pt.
„Prezydencja na wyciągnięcie ręki"
i jest współfinansowany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych.


Osobą do kontaktu pozostaje Andrzej Skórski,
tel. 81 534 61 91, e-mail: a.skorski@eds-fundacja.pl


Więcej informacji o konkursie będzie można znaleźć na stronie www.prezydencja2011.org