EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI 2011 ROKU


01.04.2011 Lublin Projekt budowania międzynarodowego partnerstwa odbył się w Nasutowie! Europejskie Centrum Współpracy Młodzieży

W dniach 21-26 marca 2011 roku w Europejskim Domu Spotkań w Nasutowie odbył się międzynarodowy projekt dotyczący budowania partnerstwa pomiędzy organizacjami współpracującymi w ramach wolontariatu europejskiego.

Projekt budowania partnerstwa międzynarodowego jest wspólną inicjatywą dwóch organizacji z Lublina: Bramy Grodzkiej – Teatru NN oraz Europejskiego Domu Spotkań – Fundacji Nowy Staw. Dotyczył tworzenia efektywnego partnerstwa pośród organizacji współpracujących w ramach wolontariatu europejskiego – Akcja 2 programu „Młodzież w działaniu”.

Cele projektu:

  • Lepsze poznanie organizacji partnerskich
  • Pogłębienie współpracy przy projektach EVS
  • Rozwój projektów realizowanych przez organizacje młodzieżowe, które w swojej działalności opierają się na współpracy z młodzieżą z mniejszymi szansami
  • Stworzenie ram do przyszłej, łatwiejszej współpracy

Przedstawiciele siedmiu organizacji partnerskich podczas siedmiu dni mieli okazję do lepszego poznania własnych potrzeb oraz specyfiki swoich organizacji. Pracownicy młodzieżowi wymienili się doświadczeniami oraz wypracowali wspólny projekt oraz narzędzia do przyszłej komunikacji.


Projekt jest współfinansowany ze środków programu
“Młodzież w działaniu” Unii Europejskiej.www.mlodziez.org.plPROJEKTY
FUNDACJI

NowyStaw

LUBELSCY
ZAWODOWCY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw


REWITALIZACJA

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

PEŁNOSPRAWNI
NA LUBELSKIM
RYNKU PRACY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

MŁODOŚĆ
MOJĄ SZANSĄ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

KIERUNEK
PRACA

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

CZAS
NA ZMIANY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

CZAS NA
AKTYWNOŚĆ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

MŁODOŚĆ
SZANSĄ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

AKTYWNI
OD DZIŚ
mazowieckie

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

BIZNES
NA START

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

AKTYWNI
OD DZIŚ
lubelskie

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

POSTAW NA
BIZNES

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ