EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI 2011 ROKU


13.04.2011 r., Lublin Konferencja pt. „Szanse i wyzwania Prezydencji Polski w Radzie Unii Europejskiej” Regionalne Centrum Informacji Europejskiej w Lublinie

Mamy zaszczyt zaprosić Państwa na konferencję pt. „Szanse i wyzwania Prezydencji Polski w Radzie Unii Europejskiej”. Konferencja odbędzie się w dniu 13 kwietnia 2011 r. w Auli Instytutu Europeistyki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w godzinach od 10.00 – 15.00.

Konferencja będzie poświęcona prawnym aspektom Prezydencji Polski w Radzie Unii Europejskiej, Partnerstwu Wschodniemu w kontekście najważniejszych priorytetów Prezydencji oraz otwarciu kulturalnemu Lublina na Wschód.

W konferencji wezmą udział przedstawiciele świata nauki, samorządu lokalnego oraz reprezentanci organizacji pozarządowych z województwa lubelskiego.

Organizatorem konferencji jest Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw. Opiekę merytoryczną nad konferencją sprawuje Instytut Europeistyki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

Konferencja jest organizowana w ramach projektu pt. „Prezydencja na wyciągnięcie ręki współfinansowanego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

Osobą do kontaktu pozostaje Andrzej Skórski, tel. 81 534 61 91,
e-mail: a.skorski@eds-fundacja.pl.

Więcej informacji o konferencji będzie można znaleźć na stronie www.prezydencja2011.orgRELACJE FILMOWE


Szanse i wyzwania polskiej Prezydencji
Panel 1 - konferencja 13 kwietnia 2011 r
Lublin - Brama Wschodu

Panel 2 - konferencja 13 kwietnia 2011 r
Co zrobić, aby tytuł Europejskiej Stolicy Kultury dla Lublina otworzył Europę na Wschód? to tytuł drugiego panelu dyskusyjnego w czasie konferencji na temat Prezydencji Polski w Radzie Unii Europejskiej.
Aula Instytutu Europeistyki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
Panel 3 - konferencja 13 kwietnia 2011 r 10:00 - 15:00
Konferencja poświęcona prawnym aspektom Prezydencji Polski w Radzie Unii Europejskiej,
Partnerstwu Wschodniemu w kontekście najważniejszych priorytetów Prezydencji
oraz otwarciu kulturalnemu Lublina na Wschód.