EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI 2011 ROKU


18.03.2011 Lublin Projekt budowania międzynarodowego partnerstwa już niebawem w Nasutowie ! Europejskie Centrum Współpracy Młodzieży

W dniach 21 – 26 marca 2011 roku w Europejskim Domu Spotkań w Nasutowie odbędzie się Międzynarodowy projekt dotyczący budowania partnerstwa pomiędzy organizacjami współpracującymi w ramach wolontariatu europejskiego.

Projekt budowania partnerstwa międzynarodowego jest wspólną inicjatywą dwóch organizacji z Lublina – Bramy Grodzkiej – Teatru NN oraz Europejskiego Domu Spotkań – Fundacji Nowy Staw. Dotyczyć on będzie tworzenia efektywnego partnerstwa pośród organizacji współpracujących w ramach wolontariatu europejskiego – Akcja 2 programu „Młodzież w działaniu”

Cele projektu:

  • Lepsze poznanie organizacji partnerskich
  • Pogłębienie współpracy przy projektach EVS
  • Rozwój projektów realizowanych przez organizacje młodzieżowe, które w swojej działalności opierają się o współpracę z młodzieżą z mniejszymi szansami
  • Stworzenie ram do przyszłej, łatwiejszej współpracy

Przedstawiciele siedmiu organizacji partnerskich będą mieli okazję na lepsze poznanie własnych potrzeb oraz specyfiki swoich organizacji. To pozwoli im na nawiązanie stabilnej współpracy. Pracownicy młodzieżowi wymienią się doświadczeniami oraz spróbują wypracować wspólny projekt oraz narzędzia do przyszłej komunikacji.
Projekt jest współfinansowany ze środków programu
“Młodzież w działaniu” Unii Europejskiej.


www.mlodziez.org.pl