EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI 2011 ROKU


16.03.2011 Lublin Konkurs plastyczny
„Zjednoczona w różnorodności czyli mój region w Unii Europejskiej”.
Informacja europejska

Punkt Informacyjny Europe Direct – Lublin zaprasza uczniów szkół podstawowych województwa lubelskiego do udziału w konkursie plastycznym dotyczącym specyfiki naszego regionu w Unii Europejskiej. Do wygrania ciekawe nagrody, a zwycięska praca zostanie zamieszczona w ogólnopolskim kalendarzu europejskim na 2012 rok.

Prace konkursowe dotyczyć mają specyfiki danego regionu. Mogą przedstawiać regionalne stroje, zwyczaje, kulturę i wszystko to, co wyróżnia dany region spośród innych. Prace te wykonane mają być w formie rysunku lub malunku, przy użyciu kredek, mazaków lub farb.

Termin składania prac upływa 10 maja 2011 roku.
Prace należy dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą na adres:
Punkt Informacyjny Europe Direct – Lublin
ul. M. Skłodowskiej-Curie 3
20-029 Lublin
z dopiskiem: „Konkurs plastyczny – Zjednoczona w różnorodności”

Nagrody zostaną wręczone na Zjeździe Szkolnych Klubów Europejskich 24 maja 2011 roku w Lublinie.

Przed złożeniem pracy prosimy zapoznać się z regulaminem konkursu.DO POBRANIA :
Konkurs współfinansowany ze środków Komisji Europejskiej