EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI 2011 ROKU


16.03.2011 Lublin Konkurs plastyczny
„Zjednoczona w różnorodności czyli mój region w Unii Europejskiej”.
Informacja europejska

Punkt Informacyjny Europe Direct – Lublin zaprasza uczniów szkół podstawowych województwa lubelskiego do udziału w konkursie plastycznym dotyczącym specyfiki naszego regionu w Unii Europejskiej. Do wygrania ciekawe nagrody, a zwycięska praca zostanie zamieszczona w ogólnopolskim kalendarzu europejskim na 2012 rok.

Prace konkursowe dotyczyć mają specyfiki danego regionu. Mogą przedstawiać regionalne stroje, zwyczaje, kulturę i wszystko to, co wyróżnia dany region spośród innych. Prace te wykonane mają być w formie rysunku lub malunku, przy użyciu kredek, mazaków lub farb.

Termin składania prac upływa 10 maja 2011 roku.
Prace należy dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą na adres:
Punkt Informacyjny Europe Direct – Lublin
ul. M. Skłodowskiej-Curie 3
20-029 Lublin
z dopiskiem: „Konkurs plastyczny – Zjednoczona w różnorodności”

Nagrody zostaną wręczone na Zjeździe Szkolnych Klubów Europejskich 24 maja 2011 roku w Lublinie.

Przed złożeniem pracy prosimy zapoznać się z regulaminem konkursu.DO POBRANIA :
Konkurs współfinansowany ze środków Komisji EuropejskiejPROJEKTY
FUNDACJI

NowyStaw

LUBELSCY
ZAWODOWCY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw


REWITALIZACJA

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

PEŁNOSPRAWNI
NA LUBELSKIM
RYNKU PRACY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

MŁODOŚĆ
MOJĄ SZANSĄ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

KIERUNEK
PRACA

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

CZAS
NA ZMIANY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

CZAS NA
AKTYWNOŚĆ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

MŁODOŚĆ
SZANSĄ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

AKTYWNI
OD DZIŚ
mazowieckie

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

BIZNES
NA START

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

AKTYWNI
OD DZIŚ
lubelskie

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

POSTAW NA
BIZNES

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ