EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI 2011 ROKU


04.03.2011 Lublin Zakończenie staży w ramach projektu "Transfer know-how z doradztwa zawodowego". Instytut Rynku Pracy

Zakończyły się staże w ramach projektu. W dniu 4 marca ostatnia grupa stażystów wyjechała z Lublina.

Ogółem w stażach zorganizowanych przez Komendę Wojewódzką Ochotniczych Hufców Pracy w Lublinie oraz Europejski Dom Spotkań – Fundację Nowy Staw, wzięło udział 32 uczestników z Ukrainy, Białorusi i Polski.


WITRYNA PROJEKTU


Projekt „Transfer know-how z doradztwa zawodowego dla młodzieży” jest projektem ponadnarodowym realizowanym od 1.01.2010r. do 31.03.2011r na podstawie umowy zawartej z Władzą Wdrażającą Programy Europejskie. Numer umowy PL0407.

Wsparcie udzielone przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego