EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI 2011 ROKU


31.01.2011 Lublin Staże w ramach projektu "Transfer know-how z doradztwa zawodowego" rozpoczęte! Instytut Rynku Pracy

Dnia 31 stycznia rozpoczął się przedostatni etap projektu "Transfer know-how z doradztwa zawodowego dla młodzieży" – staże dla 30 uczestników z Ukrainy i Białorusi. Staże będą trwały do 4 marca 2011.

Uczestnicy będą gościć w Polsce w grupach 3 i 4 osobowych a staż każdej z grup będzie trwał 5 dni i będzie odbywać się w 3 placówkach: Ochotniczych Hufcach Pracy w Zamościu i Białej Podlaskiej, oraz Europejskim Domu Spotkań-Fundacji Nowy Staw w Lublinie.
Uczestnicy poznają, jak wygląda organizacja pracy w organizacjach partnerskich oraz praca z młodzieżą w praktyce. Odbędzie się także seria spotkań z przedstawicielami instytucji pracującymi z młodzieżą oraz praktyki na zasadzie „job shadowing”.


WITRYNA PROJEKTU


Projekt "Transfer know-how z doradztwa zawodowego dla młodzieży" jest projektem ponadnarodowym realizowanym od 1.01.2010r. do 31.03.2011r na podstawie umowy zawartej z Władzą Wdrażającą Programy Europejskie. Numer umowy PL0407.


Wsparcie udzielone przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego