EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI 2011 ROKU


17-18.02.2011 Nasutów Postaw na Inicjatywę!!! Szkolenie Regionalne nt. programu "Młodzież w działaniu" Europejskie Centrum Współpracy Młodzieży

Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw, Ośrodek Szkolący programu „Młodzież w działaniu”, już po raz kolejny zorganizował szkolenie regionalne nt. programu  Komisji Europejskiej – "Młodzież w działaniu". W szkoleniu udział wzięli członkowie nieformalnych grup młodzieżowych, przedstawiciele organizacji pozarządowych, pracownicy instytucji pracujących z młodzieżą, wolontariusze oraz młodzi ludzie z województwa lubelskiego.

Pierwsze z serii szkoleń regionalnych nt. programu „Młodzież  w działaniu” było w głównej mierze poświęcone Inicjatywom Młodzieżowym, czyli Akcji 1.2. W ramach tej Akcji dofinansowywane są projekty grup młodych ludzi dotyczące działań służących społeczności lokalnej. Projekty te w całości są tworzone i realizowane przez młodych ludzi w kraju lub we współpracy z grupą z zagranicy.

Udział w każdym szkoleniu jest bezpłatny, uczestnicy otrzymują materiały informacyjne oraz promocyjne programu „Młodzież w działaniu". Uczestnikami szkolenia mogą być osoby, które są liderami lub pracownikami młodzieżowymi, działają w organizacji pozarządowej lub innej instytucji zajmującej się pracą z młodzieżą, są członkami nieformalnej grupy młodzieżowej, a także każda młoda osoba działająca lub zamierzająca działać na rzecz społeczności lokalnej.
Projekt jest współfinansowany ze środków
Programu „Młodzież w Działaniu” Unii Europejskiej.


www.mlodziez.org.pl