EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI 2011 ROKU


17-18.02.2011 Nasutów Postaw na Inicjatywę!!! Szkolenie Regionalne nt. programu "Młodzież w działaniu" Europejskie Centrum Współpracy Młodzieży

Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw, Ośrodek Szkolący programu „Młodzież w działaniu”, już po raz kolejny zorganizował szkolenie regionalne nt. programu  Komisji Europejskiej – "Młodzież w działaniu". W szkoleniu udział wzięli członkowie nieformalnych grup młodzieżowych, przedstawiciele organizacji pozarządowych, pracownicy instytucji pracujących z młodzieżą, wolontariusze oraz młodzi ludzie z województwa lubelskiego.

Pierwsze z serii szkoleń regionalnych nt. programu „Młodzież  w działaniu” było w głównej mierze poświęcone Inicjatywom Młodzieżowym, czyli Akcji 1.2. W ramach tej Akcji dofinansowywane są projekty grup młodych ludzi dotyczące działań służących społeczności lokalnej. Projekty te w całości są tworzone i realizowane przez młodych ludzi w kraju lub we współpracy z grupą z zagranicy.

Udział w każdym szkoleniu jest bezpłatny, uczestnicy otrzymują materiały informacyjne oraz promocyjne programu „Młodzież w działaniu". Uczestnikami szkolenia mogą być osoby, które są liderami lub pracownikami młodzieżowymi, działają w organizacji pozarządowej lub innej instytucji zajmującej się pracą z młodzieżą, są członkami nieformalnej grupy młodzieżowej, a także każda młoda osoba działająca lub zamierzająca działać na rzecz społeczności lokalnej.
Projekt jest współfinansowany ze środków
Programu „Młodzież w Działaniu” Unii Europejskiej.


www.mlodziez.org.pl
PROJEKTY
FUNDACJI

NowyStaw

LUBELSCY
ZAWODOWCY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw


REWITALIZACJA

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

PEŁNOSPRAWNI
NA LUBELSKIM
RYNKU PRACY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

MŁODOŚĆ
MOJĄ SZANSĄ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

KIERUNEK
PRACA

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

CZAS
NA ZMIANY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

CZAS NA
AKTYWNOŚĆ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

MŁODOŚĆ
SZANSĄ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

AKTYWNI
OD DZIŚ
mazowieckie

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

BIZNES
NA START

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

AKTYWNI
OD DZIŚ
lubelskie

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

POSTAW NA
BIZNES

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ