EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI 2011 ROKU


03.03.2011 Rzeszów Szkolenia zawodowe w ramach projektu "Pracujący absolwent" Instytut Rynku Pracy

Rozpoczęły się szkolenia zawodowe „Księgowość”, „Zarządzanie projektami europejskimi”, „Grafika komputerowa i tworzenie stron www”, „Administracyjno-biurowe”, „Marketing”.

Zakończyło się indywidualne poradnictwo zawodowe (2 sesje). 90 osób stworzyło Indywidualny Plan Działania oraz opracowało CV, LM. 14 lutego 2011 roku ruszyły pierwsze szkolenia zawodowe „Księgowość”, „Zarządzanie projektami europejskimi”, w dniu 21 lutego 2011 roku do osób, biorących udział w szkoleniach zawodowych dołączyła grupa „Grafika komputerowa i tworzenie stron www”. 28 lutego szkolenia rozpoczęły grupy „Administracyjno-biurowa” oraz „Marketing”. Jednocześnie uczestnicy projektu są w trakcie poszukiwania miejsc odbywania staży zgodnie z tematyką szkoleniową.WITRYNA PROJEKTU