EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI 2011 ROKU


marzec-lipiec 2011, województwo lubelskie Prezydencja na wyciągnięcie ręki Regionalne Centrum Informacji Europejskiej w Lublinie

Mamy zaszczyt poinformować Państwa o rozpoczęciu projektu pt. „Prezydencja na wyciągnięcie ręki”. Do Państwa dyspozycji pozostawiamy stronę internetową (www.prezydencja2011.org), na której będziemy informować o naszych działaniach, a także zamieszczać najświeższe informacje dotyczące Prezydencji Polski w Radzie Unii Europejskiej.

W ramach projektu zostaną zrealizowane następujące wydarzenia:  

  • interaktywny konkurs wiedzy o Prezydencji. Konkurs będzie przeznaczony dla uczniów szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych z województwa lubelskiego. Uczniowie tych szkół będą mogli na stronie internetowej wziąć udział w konkursie wiedzowym o Prezydencji. Zakres konkursu obejmie następującą tematykę: Prezydencja, Rada Unii Europejskiej, a także priorytety polskiej Prezydencji.
  • symulacja obrad Rady Unii Europejskiej. Celem symulacji jest odwzorowanie posiedzenia Rady Unii Europejskiej wraz z zachowaniem zasad protokołu dyplomatycznego i z użyciem negocjacji dyplomatycznych.
  • warsztaty europejskie w szkołach województwa lubelskiego. W ramach przygotowań do gry symulacyjnej, w wybranych szkołach ponadgimnazjalnych województwa lubelskiego, odbędą się warsztaty europejskie (lekcje europejskie) dotyczące Prezydencji i bieżącej tematyki europejskiej. Koordynatorzy projektu spotkają się na terenie szkół z zespołami mającymi wziąć udział w symulacji obrad Rady Unii Europejskiej.
  • szkolenie i warsztaty przygotowujące do symulacji obrad Rady Unii Europejskiej. To działanie zostanie zrealizowane w kwietniu 2011 r. Przewidujemy zorganizowanie szkolenia z zakresu: prowadzenia negocjacji, mechanizmów działania Rady Unii Europejskiej, protokołu dyplomatycznego oraz Prezydencji. Uczestnicy symulacji spotkają się na jednodniowych warsztatach przygotowawczych w Lublinie. Szkolenie poprowadzą wysokiej klasy specjaliści z lubelskich uniwersytetów. Na warsztatach zostaną omówione wszystkie aspekty związane z grą symulacyjną oraz dopracowane poszczególne stanowiska negocjacyjne oraz regulamin i porządek obrad.
  • konferencja dotycząca Prezydencji Polski w Radzie UE. W kwietniu 2011 r. odbędzie się konferencja skierowana do mieszkańców Lublina, studentów, kadry akademickiej, pracowników organizacji pozarządowych, mediów lokalnych i regionalnych. Będzie ona poświęcona zagadnieniom Partnerstwa Wschodniego, podstawom prawnym Prezydencji oraz współpracy kulturalnej w Europie. Konferencja odbędzie się na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II. W Internecie będzie można obejrzeć on-line dyskusje panelowe, nagrywane przez zespół telewizji internetowej naszej Fundacji.
  • audycje radiowe na temat Prezydencji. W czasie trwania projektu zostaną przygotowane i wyemitowane audycje radiowe na temat Prezydencji skierowane do wszystkich mieszkańców województwa lubelskiego. Znajdą się w nich ogólne informacje na temat Prezydencji i jej znaczenia dla Polski oraz Lubelszczyzny, polskich priorytetów oraz bieżących tematów i spraw europejskich. Merytoryczną pomocą w przygotowaniu audycji będą służyli wykładowcy lubelskich uniwersytetów zaangażowani w realizację niniejszego projektu.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do uczestnictwa w projekcie.
Osobą do kontaktu pozostaje Andrzej Skórski e-mail: biuro@rcie.lublin.pl


PROJEKTY
FUNDACJI

NowyStaw

LUBELSCY
ZAWODOWCY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw


REWITALIZACJA

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

PEŁNOSPRAWNI
NA LUBELSKIM
RYNKU PRACY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

MŁODOŚĆ
MOJĄ SZANSĄ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

KIERUNEK
PRACA

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

CZAS
NA ZMIANY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

CZAS NA
AKTYWNOŚĆ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

MŁODOŚĆ
SZANSĄ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

AKTYWNI
OD DZIŚ
mazowieckie

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

BIZNES
NA START

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

AKTYWNI
OD DZIŚ
lubelskie

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

POSTAW NA
BIZNES

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ