EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI 2011 ROKU


21.02.2011 Lublin Spotkanie otwarte na temat Europejskiego Roku Wolontariatu Europe Direct Lublin

16 lutego 2011 roku w Europejskim Domu Spotkań w Nasutowie odbyło się spotkanie otwarte połączone z warsztatami na temat działalności woluntarystycznej w społeczności lokalnej, realizowane w ramach Europejskiego Roku Wolontariatu. 

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele Parlamentu Dzieci i Młodzieży Województwa Lubelskiego, przedstawiciele młodzieżowej Rady Miasta, wychowankowie Bursy nr 3 w Lublinie oraz młodzież i osoby dorosłe z regionu. Warsztaty miały na celu promowanie aktywnych postaw obywatelskich i zaangażowania woluntarystycznego szczególnie młodych ludzi w społeczności lokalnej m. in. poprzez zapoznanie uczestników z ideą Europejskiego Roku Wolontariatu.

Podczas warsztatów uczestnicy wzięli udział w grze symulacyjnej „Skarpolandia”, podzielili się swoimi spostrzeżeniami dotyczącymi działalności wolontariackiej oraz swoim doświadczeniem w tym zakresie.

Punktem kulminacyjnym warsztatów była wymiana dobrych praktyk oraz prezentacja dorobku wolontariackiego uczestników spotkania.


powiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszenie
powiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszenie
powiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszenie
Spotkanie zostało zorganizowane przez Punkt Informacyjny Europe Direct – Lublin
we współpracy z Kuratorium Oświaty w Lublinie.Projekt współfinansowany ze środków Komisji Europejskiej.