EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI 2011 ROKU


20.01.2011 Rzeszów Indywidualne poradnictwo zawodowe Instytut Rynku Pracy

Zakończyły się warsztaty z zakresu kluczowych kompetencji społeczno-zawodowych. Obecnie trwa indywidualne poradnictwo zawodowe.

Część osób już ukończyła dwie sesje indywidualnego poradnictwa zawodowego, na których tworzony był Indywidualny Plan Działania oraz opracowywane były dokumenty aplikacyjne poszczególnych osób. Indywidualne poradnictwo zawodowe trwać będzie jedynie do końca stycznia 2011 roku.

Następnym działaniem w celu wsparcia beneficjentów ostatecznych projektu będą szkolenia zawodowe, podczas których uczestnicy projektu zdobędą niezbędną wiedzę teoretyczną z zakresu, który sobie wybrali zgłaszając się do projektu.